- UTM - https://utm.md -

UTM-FUA și Academia Română vor conlucra în cercetarea infrastructurii

Un început de Făurar în forță: UTM-FUA au legat un parteneriat promițător cu cel mai înalt forum cultural al României – Academia Română.

Protocolul de colaborare deschide noi perspective de conlucrare în vederea dezvoltării proiectelor de cercetare în infrastructură și a multiplelor activități de modernizare, perfecționare și eficientizare în domeniu.

În context, conf. univ., dr. Sergiu Bejan, decanul Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei, a ținut să exprime sincere mulțumiri prof., dr. Cristina Girlea, prof., dr. Manole-Stelian Serbulea, UTCB, și directorului SC BRK SYSTEMS – pentru căldura comunicării în inițierea acestui parteneriat, care deschide noi oportunități și perspective pentru proiectele de cercetare la UTM-FUA [1].