Studiile de doctorat, reprezentând ciclul III de studii universitare și, totodată, prima treaptă a carierei științifice a unui cadru didactic, constituie o importantă etapă a activității universitare, a cărui finalitate rezidă în dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. În ce măsură rezultatele obținute răspund așteptărilor și ce perspective se prefigurează pentru perioada următoare?

Prezentând în Senat raportul cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale în anul academic 2017-2018, dr., conf. univ. Rodica SIMINIUC, şef Direcţie Doctorat şi postdoctorat, a evidenţiat mai multe aspecte importante legate de desfăşurarea activităţilor doctorale la UTM.

La ora actuală, 106 doctoranzi ai UTM își desfășoară programele de doctorat în cadrul a 6 scoli doctorale. În ghidarea doctoranzilor au fost implicați 72 conducători ştiințifici (3 academicieni, 31 dr. hab., prof. univ., 38 dr., conf. univ.) şi circa 300 de îndrumători de doctorat. 12 cadre ştiinţifico-didactice au fost abilitate cu dreptul de conducător de doctorat, iar pentru altele 15 termenul respectiv a fost prelungit.

Eforturile depuse s-au încununat cu rezultate remarcabile. Doctoranda Oxana RADU, Școala doctorală „Știința alimentelor” (conducător: Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ.) a obținut Bursa Federaţiei Mondiale a Savanţilor-2018. Mihail BALAN – Școala doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și comunicații”, Nicolae MAGARIU – Școala doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și comunicații”; Popovici Violina – Școala doctorală „Știința alimentelor”, au devenit bursieri de excelență ai Guvernului (burse în valoare de 2500 de lei/lunar). Vladimir CIOBANU – Școala doctorală „Știința calculatoarelor, electronică și comunicații” – deținător al Bursei nominale „Sergiu Rădăuțanu” (2000 de lei/lunar).

În proiecte instituţionale/științifice în calitate de cercetători ştiinţifici au fost implicați 10 doctoranzi, de ingineri – 6, de tehnicieni – 2 doctoranzi.

Pentru a. u. 2018-2019 au fost depuse 51 proiecte pentru granturi doctorale. MECC a repartizat UTM 46 granturi cu finanţate de  la bugetul de stat. Admişi la studii doctorale au fost 38 doctoranzi, dintre care 4 cetăţeni străini (1 – Iraq, 1 – China şi 2 – din România).

În contextul actualizării unui şir impunător de acte normative cu privire la activitatea doctorală aprobate de ANACEC, raportoarea a propus revizuirea şi reactualizarea mai multor regulamentelor instituţionale, cum ar fi Regulamentul cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat; Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de doctorat; Ghidul de redactare a tezei de doctor/doctor habilitat; Metodologia instituţională de admitere la studii doctorale, ciclul 3. De asemenea,ar fi oportună elaborarea unui calendar universitar pentru ciclul III. Iar, ca urmare a comasării şcolilor doctorale, ar fi binevenită crearea funcţiilor de director ŞD și reactualizarea fişelor de post respective.

În ceea ce privește activitatea nemijlocită a doctoranzilor, s-a propus perfectarea în continuare a programelor de studii superioare de doctorat și a curriculumului; promovarea acestora în rândul studenţilor şi masteranzilor; adaptarea şi eficientizarea programelor  pentru doctoranzii străini; organizarea unor activităţi comune, extra-curriculare, interactive pentru doctoranzi.

(Visited 7 times, 1 visits today)