UTM pune un accent deosebit pe cercetarea, dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate strategică a instituției în contextul vizibilităţii naţionale şi internaţionale, precum şi al sporirii valorii instituţiei. Cum se prezintă tabloul activității de cercetare a UTM în anul 2018 și ce obiective și perspective se propun pentru anul 2019 și următorii?

Prezentând în Senatul UTM raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul profilurilor de cercetare ale UTM în anul 2018, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector cercetare și doctorat, a menționat că în cadrul celor 23 de proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare, inclusiv 12 proiecte instituţionale (5 de cercetări ştiinţifice fundamentale şi 7 de cercetări ştiinţifice aplicative); un proiect în cadrul programelor de stat; un proiect pentru tineri cercetători; 7 proiecte bilaterale internaţionale (România, Germania, Ucraina); un grant internaţional şi un proiect pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice au fost implicate 197 cadre ştiinţifico-didactice şi auxiliare, inclusiv 21 doctori habilitaţi, 80 doctori în ştiinţe; 76 cercetători ştiinţifici cu vârsta de până la 50 de ani şi 18 doctoranzi. Volumul finanţării cercetării prin intermediul proiectelor s-a estimat la 6980,3 mii lei, mijloace alocate din surse bugetare.

Un prilej de mândrie, care contribuie negreșit la bunul mers înainte în domeniul cercetării științifice îl constituie apariția cu regularitate a celor trei reviste științifice în cadrul UTM: „Meridian Ingineresc”, „Journal of Engineering Science” şi „Journal of Social Science”, atragerea tinerilor studioși în activitatea de cercetare, participarea profesorilor-cercetători și a echipelor de cercetători la diverse manifestări ştiinţifice naționale și internaţionale de cercetare și inventică.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectelor au fost reflectate în 177 publicaţii, inclusiv 7 monografii şi lucrări didactice (4 monografii, un manual şi 2 lucrări didactico-metodice); 158 publicaţii internaţionale (31 articole în reviste internaţionale cu factor de impact, 13 articole în reviste internaţionale fără factor de impact, 2 capitole în monografii internaţionale, 45 articole în culegeri internaţionale şi 67 teze ale conferinţelor internaţionale); 19 publicaţii naţionale (10 articole în reviste naţionale de categoria A, B şi C, 7 articole în culegeri naţionale şi o teză la conferinţe naţionale); 20 brevete şi cereri de brevet de invenţie (8 brevete acordate, 9 hotărâri pozitive de acordare a brevetelor şi 3 cereri de brevet). Totodată, rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în cadrul sarcinii ştiinţifico-didactice au fost reflectate în 631 publicaţii inclusiv: 67 monografii şi lucrări didactice (4 monografii,3  manuale şi 60 lucrări didactico-metodice); 387 publicaţii internaţionale; 244 publicaţii naţionale; 8 brevete de invenţie şi o hotărâre de acordare a brevetului.

Cercetarea ştiinţifică la UTM se află într-un ritm de dezvoltare apreciabil şi îşi propune să atingă în continuare obiective înalte printr-o mobilizare a întregului potenţial uman, reprezentat atât de cadre didactice şi de cercetare, cât şi de studenţi, doctoranzi, masteranzi, a concluzionat raportorul, menționând necesitatea unei promovări active în continuare a colectivelor de cercetare ştiinţifică cu performanţe marcante, a şcolilor cu tradiţie în cercetarea științifică, care au şanse reale de a se integra în colective de cercetare internaţionale interdisciplinare, precum și implementarea strategiei de reformare a activităţii de cercetare şi inovare în subdiviziunile UTM, inclusiv prin elaborarea, dezvoltarea și implementarea mecanismelor de stimulare a performanţei în cercetare.

 

(Visited 12 times, 1 visits today)