Descrierea: În cadrul proiectului Erasmus+ „Introducerea în R. Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme: Sporirea competitivității și angajabilității studenților (PBLMD)” sunt invitați studenții în vederea realizării unui Proiect interdisciplinar PBL/PBLIP cu genericul: Proiect interdisciplinar privind aplicarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Vor fi selectați cîte 5 participanți de la fiecare universitate.

Studenții selectați vor realiza proectul în grup și îl vor susține fie în grup, fie individual. Ca urmare a realizării proeictului menționat studenții vor acumula 5 ECTS.

Moderarea activităților va fi realizată de către profesori din Universitatea din Aalborg, Danemarca și din universitățile din R. Moldova.

Proiectul presupune activități on-line și  întîlniri efective în peroada februarie – aprilie 2019.

Locația: Universitatea Tehnică a Moldovei (locația exactă va fi comunicată suplimentar după realizarea selecției).

Limba de comunicare în cadrul instruirii este limba română (cunoșterea limbii engleze va constitui un avantaj).

 Doritorii de a participa la acest proiect vor depune un dosar de participare, care va include:

  • CV (cu mențiunea experienței relevante);
  • Scrisoare de intenție (descrieți motivația de a participa la proiect).

Criterii de selectare a participanților:

  • Relevanța candidatului din perspectiva grupului țintă;
  • Interesul pentru subiectul instruirii (în baza scrisorii de intenție);
  • Disponibilitatea, potențialul și motivația de a participa la activitățile proiectului.

Din cadrul UTM sunt invitați să participe studenții de la programul de studii „Software engineering”, FCIM.

Dosarul de participare se va expedia la adresa de e-mail: dumitru.ciorba@ati.utm.md, iar în titlul mesajului se va indica: Proiectul interdisciplinar PBL/PBLIP

Data limită de depunere a dosarului este 12 februarie 2019.

Persoanele selectate vor fi contactate până la data de 15 februarie 2019.

Pentru informații suplimentare: Dumitru Ciorbă, e-mail: dumitru.ciorba@ati.utm.md

(Visited 6 times, 1 visits today)