Râul Bâc, afluent de dreapta al Nistrului, al treilea ca mărime din R. Moldova, care străbate Chișinăul de la vest la est, considerându-se că anume în apropierea lui a apărut prima aşezare, devenită ulterior oraş-capitală, astăzi se află într-o stare catastrofală: murdar și poluat, aproape uscat, cu apele moarte, fără nicio formă de viață de la ieşirea din Chişinău până la gura de vărsare din Anenii Noi, despre măreția sa de cândva amintind doar malurile încătuşate în beton sau piatră. Starea de plâns a fluviului a constituit subiectul Atelierului multidisciplinar „Orașul și râul”, lansat de organizatorii conferinţei internaţionale „Identităţile Chişinăului”.

Inaugurând lucrările atelierului, Margareta PETRUȘEVSCHI, membră a Grupului Civic pentru Patrimoniu Cultural, a subliniat că evenimentul își propune repunerea problemei râului Bâc în circuitul interesului public, profesional și administrativ și a salutat intenția Departamentului Arhitectură, Facultății Urbanism și Arhitectură și a administrației UTM de a susține această inițiativă lansată de Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural, în parteneriat cu Direcția Cultură a Primăriei mun. Chișinău și Institutul de Arhitectură.

Mândru de faptul că studenții au răspuns la apel, dovadă fiind sala arhiplină, decanul FUA, conf. univ., dr. Sergiu BEJAN i-a chemat să se implice activ în lucrările atelierului, pentru a realiza proiectul respectiv, care ar putea schimba radical destinația teritoriului riveran al râului Bâc, oferind un element urbanistic modern de impulsionare a dezvoltării urbei într-o cheie nouă, în conformitate cu tendințele moderne de dezvoltare urbană.

Chiar dacă în această perioadă, când de sub nămeți transpar gunoiștile care au invadat zona intravilană a râului Bâc, este greu de imaginat că aici ar putea să zvâcnească viața din nou, organizatorii atelierului și viitorii arhitecți de la FUA sunt încrezători că acest spațiu ar putea să (re)devină atractiv pentru chişinăuieni şi oaspeţii capitalei. O echipă formată din circa 100 de arhitecți vor transforma acest imens teren abandonat, inițial la nivel de proiect, într-un teritoriu modern, cu un bloc administrativ, centru de agrement, săli de expoziţii şi cafenele.

Șefa Departamentului Arhitectură a UTM, conf. univ., dr. Aurelia CARPOV, a salutat intenția studenților de a se implica activ în acțiunile de reabilitare a albiei râului Bâc, arătându-se sigură de faptul că ei au toată capacitatea să răspundă acestei provocări. D-sa i-a îndemnat să profite din plin de prezența la eveniment a unor somități în domeniu și să nu ezite în a le cere părerea și sfatul în ideile pe care doresc să le implementeze în acest proiect.

Prezent la eveniment, Anatol GORDEEV, directorul Institutului de Arhitectură, o somitate în domeniu, le-a prezentat participanților la atelier o cercetare a problemelor urbane din Chișinău, inclusiv din albia râului Bâc, și a propus o serie de sugestii de re-urbanizare a zonei. Adresându-se tinerilor, d-sa i-a încurajat să vină cu idei moderne ca, în sfârşit, această zonă să fie pusă în valoare.

Încrezător în capacitățile studenților este și membrul Grupului Civic pentru Patrimoniul Cultural, Alexandru Corduneanu: „Haideți să atragem atenţia asupra situaţiei în care se află râul şi să dăm o șansă de dezvoltare acestei zone, care e cea mai prost întreţinută şi rău famată din Chişinău!”

„Oraşul Chişinău a apărut ca o mică localitate în valea râului Bâc şi încercăm să ne gândim la o viziune a Chişinăului de viitor, un Chişinău al secolului XXI în contextul tendinţelor urbanistice”, a spus președintele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova Sergiu MUSTEAȚĂ.

La rândul lor, studenții își imaginează deja această zonă.

„Aş vrea să schimbăm această situaţie a râului Bâc şi s-o transformăm într-o zonă care ar fi şi relaxantă, dar poate şi comercială, de ce nu?”, afirmă studenta Victoria LUNGU.

„Și, neapărat, să includă spaţii de recreare, zone publice, în care oamenii ar putea contempla un peisaj frumos, apa curgătoare”, a adăugat studentul Dragomir MAISTRU.

Atelierul se va desfășura în câteva etape. După lansarea acestuia, va urma lucrul In House în cadrul Departamentului Arhitectură, până la finele lunii februarie, fiind definitivate sarcinile pentru lucrările de curs ale studenților, determinate sectoarele teritoriului riveran al râului Bâc propuse spre proiectare și  stabilită componența grupurilor de lucru  asupra proiectelor constituite din studenți și consultanți-supervizori. Va urma o perioadă dedicată lucrului asupra proiectelor de planificare a zonelor teritoriului riveran al râului. Elaborarea proiectelor va fi ghidată de către consultanți-experți din cadrul UTM și Institutului de Arhitectură. Prezentarea proiectelor finale va avea loc la finele lunii mai – începutul lunii iunie. Grupul de inițiativă va selecta cele mai interesante proiecte pentru prezentarea în etapa finală, din toamnă, organizată cu participarea reprezentanților sectorului administrativ și privat, în scopul diseminării rezultatelor lucrărilor și viziunii integratoare de dezvoltare a teritoriului riveran al râului Bâc.

(Visited 19 times, 1 visits today)