Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Elena BELEI, i-a felicitat pe cei 12 studenții-doctoranzi ai universităților din RM, care vor beneficia în acest an de Bursa de Excelență a Guvernului și de Bursa nominală. 4 dintre ei urmează studii de doctorat la UTM.

Oficialul le-a dorit multă perseverență și realizări frumoase în continuare, menționând că prin oferirea acestor burse Guvernul își propune să eficientizeze procesul de pregătire a cadrelor științifice și să motiveze tinerii să se încadreze în activitatea de cercetare-dezvoltare. „Pentru că performanța este unul dintre obiectivele prioritare ale cercetării, Bursa de Excelență a Guvernului și Bursa nominală vin să aprecieze și să încurajeze anume forma superioară de excelență intelectuală, care se obține prin muncă asiduă și constantă, prin reușite academice înalte și cercetare științifică, prin tenacitate și creativitate. Voi sunteți cei mai buni dintre cei buni și mă bucur că am ocazia să vă cunosc și să vă felicit pentru performanțele obținute. Anume datorită unor asemenea tineri merituoși țara noastră are viitor”, a afirmat Elena BELEI.

Din cei 12 studenți-doctoranzi de excelență 4 sunt de la UTM. Nicolae MAGARIU – Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații; Mihail Balan – Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații; Popovici Violina – Școala doctorală ştiința alimentelor – deținători ai Bursei de Excelență a Guvernului, în valoare de 2500 de lei/lunar. Iar Vladimir CIOBANU – Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații – deținător al Bursei nominale „Sergiu Rădăuțanu”, care constituie 2000 de lei/lunar.

Bursele se acordă anual doctoranzilor din anii 2 și 3, care își fac studiile cu frecvență în diferite domenii și înregistrează performanțe academice deosebite. În total, la concurs au fost depuse 23 de dosare de către studenții-doctoranzi din cadrul a 9 universități din țară. Acestea au fost evaluate de cinci grupuri de experți selectați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, conform domeniului științific și programelor de doctorat prezentate de către participanți.

(Visited 28 times, 1 visits today)