Organizatorii conferinței internaționale „Identitățile Chișinăului”, care în anul curent va întruni a V-a ediție – Asociația Națională a Tinerilor Istorici, Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural și Departamentul Arhitectură din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură, UTM, au elaborat un nou concept asupra dezvoltării râului Bâc, în limitele orașului Chișinău. Un rol aparte în acest sens le revine studenților-arhitecți din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură din cadrul UTM, dornici și pregătiți să contribuie la reabilitarea albiei râului Bâc.

Pronunțându-se pe marginea acestui subiect, într-o conferință de presă la IPN, șefa Departamentului Arhitectură a UTM, conferenţiar universitar, doctor în arhitectură Aurelia CARPOV, a declarat că studenții arhitecți formați la UTM sunt pregătiți să se implice în acțiunile de reabilitare a albiei râului Bâc, dorind să demonstreze, astfel, că există dorință și forță de a transforma Chișinăul într-un oraș modern, confortabil și sustenabil.

În acest sens, potrivit Margaretei PETRUŞEVSCHI, membră a Grupului Civic pentru Patrimoniu Cultural, este planificată elaborarea unui plan de dezvoltare a teritoriului riveran al râului Bâc. Inițiativa a apărut în lipsa unui concept de dezvoltare durabilă a Chișinăului, care ar răspunde parametrilor demografici, economici și culturali.

Intenția este de a prezenta o viziune a ceea ce înseamnă viitorul orașului Chișinău, care poate fi și un model pentru celelalte localități ale Republicii Moldova. „Dacă nu vom depune efort comun, nu vom reuși să creștem un oraș pe măsura așteptărilor noastre”, a afirmat  președintele ANTIM, Sergiu MUSTEAȚĂ.

Colaboratorii Departamentului Arhitectură din cadrul UTM colaborează de mai mulți ani cu organizatorii conferinței internaționale „Identitățile Chișinăului”, participând la diverse evenimente – conferințe, expoziții, mese-rotunde etc. Semnificativă în acest sens a fost conferința organizată la UTM cu participarea renumitului arhitect și urbanist danez, Jan GEHL (https://utm.md/mesager/2018/mu-aprilie-2018.pdf ), a cărui carieră s-a axat pe îmbunătățirea calității vieții urbane prin reorientarea designului urban către pietoni și cicliști. În anul curent Departamentul Arhitectură al UTM a acceptat propunerea de a organiza de comun acord cu Asociația Națională a Tinerilor Istorici, Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural, în premieră absolută, atelierul de proiecte „Orașul și râul”. Studenții-arhitecți de la UTM sunt pregătiți să răspundă provocării de a reabilita și moderniza albia râului Bâc, urmărindu-se îmbunătățirea infrastructurii prin reamenajarea totală a structurii existente a cursului de apă și amplasarea unui bloc administrativ modern care ar include și un centru de agrement, bibliotecă digitală, sală de expoziții, hotel, cafenele etc.

„Scopul proiectului este de a demonstra că există dorință și forță de a transforma Chișinăul într-un oraș modern, confortabil și sustenabil. Acest proiect este, firește, un imperativ. Este de datoria specialiștilor de a sensibiliza în acest sens factorii de decizie și cărora le revine responsabilitatea de a lua toate măsurile pentru dezvoltarea urbană corectă a municipiului Chișinău”, a menționat Aurelia CARPOV.

„Chișinăul este unicul oraș din zonă care, având un râu, a uitat că îl are. Nici măcar nu este luat în considerare în documentele de dezvoltare pe care le-au elaborat administrațiile publice. Ca și cum nu există”, a remarcat Alexandru CORDUNEANU, membru al Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural.

După atelierul „Orașul și râul”, anunțat pentru 28 ianuarie, la finele lunii februarie vor fi prezentate sectoarele teritoriului riveran propuse spre a fi dezvoltate. Totodată va fi stabilită componența grupurilor de lucru care vor elabora planurile asupra dezvoltării. Selectarea celor mai bune proiecte și prezentarea lor va avea loc în cadrul etapei finale a atelierului, la toamnă.

Bucură în special avântul studenților-arhitecți ai UTM care își doresc să contribuie atât la schimbarea peisajului urban, cât și la întreaga perspectivă de dezvoltare a Chișinăului.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)