- UTM - https://utm.md -

eTwinning – parteneriate educaționale europene

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a desemnat Universitatea Tehnică a Moldovei în calitate de Birou Național de Asistență eTwinning Plus prin ordinul nr. 1659 din 07 noiembrie 2018 pentru a implementa programul eTwinning în Republica Moldova începând cu anul 2019.

Programul eTwinning este parte a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.  Rețeaua eTwinning este o comunitate formată din 644408 de cadre didactice și 204080 de școli din 33 de țări europene (cele 28 de state membre UE, precum și Republica Islanda, Elveția, Regatul Norvegiei, Republica Turcia și Republica Macedonia).  https://www.etwinning.net [1]

În martie 2013 a fost lansat eTwinning Plus, o extensie parțială a eTwinning, adresată țărilor din Parteneriatul Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina) și Tunisia. În 2018 alte două țări, Iordania și Liban, s-au alăturat familiei eTwinning Plus. https://plus.etwinning.net

eTwinning oferă personalului didactic ce activează în instituțiile de învățământ preuniversitar din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

Scopul programului eTwinning este de a facilita comunicarea și colaborarea între instituțiile de învățământ preuniversitar din Republica Moldova cu cele din comunitatea eTwinning, implicând elevii în activități didactice inovative și de colaborare. eTwinning promovează colaborarea prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, servicii şi instrumente de lucru.

Obiectivul principal al acțiunii eTwinning este de a consolida și dezvolta rețelele școlare (school networking) printr-o schemă de înfrățire între școli (school-twinning), care ar permite tuturor școlilor europene să creeze parteneriate pedagogice.

Beneficii ale participării la eTwinning

Un program pentru cadre didactice

eTwinning facilitează accesul cadrelor didactice la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

Un program pentru elevi

Prin participarea la proiecte eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

Un program pentru comunitate

Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele localităţi au decis să completeze comunicarea şi cooperarea online prin vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc.

(Visited 76 times, 1 visits today)