Al IX Concurs Studenţesc Internaţional “Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuțan” – 2019