Masteranzii Facultății Energetică și Inginerie Electrică își continuă ascensiunea în afirmarea ca specialiști cu diplome de magiștri. Astăzi, la rampă au ieșit absolvenții programului de studii #Electroenergetica.

Subiectele abordate, la fel ca și soluțiile și sugestiile propuse au fost pe măsura așteptărilor atât ale profesorilor, cât și, mai ales, ale specialiștilor în domeniu. Astfel, în tezele susținute astăzi cu brio masteranzii au readus în actualitate modul de funcționare a unui sistem inteligent de achiziții de date și monitorizare (#SmartMetering),  care funcționează pe bază de produse ADD Grup (autorul tezei: Sergiu Brailean; conducător: prof. univ., dr. Ion Stratan). De asemenea, viitorii magiștri au examinat aspecte importante privind modalitățile de tratare a neutrului (autor: Boris Zhingan; conducător: prof. univ., dr. Ion Stratan). Au analizat și au propus soluții constructive de montare a panourilor fotovoltaice (autor: Eduard Ivancenco; conducător: conf. univ., dr. Victor Groppa), dar și un valoros studiu privind schimbul de putere pe linii de interconexiune statală (autor: Ion Mihail; conducător: prof. cerc., dr. hab. Vladimir Berzan) etc.

Felicitări absolvenților promoției anului 2019!

(Visited 30 times, 1 visits today)