Trei doctoranzi ai Universității Tehnice a Moldovei vor beneficia de Bursa de Excelență a Guvernului în anul 2019, în valoare de 2500 de lei, iar un altul – de Bursa nominală, care constituie 2000 de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, astăzi, de Guvernul RM.

Publicăm și rostim cu mândrie numele acestora. Astfel, bursieri de excelență ai Guvernului pe anul 2019 au devenit:

Magariu Nicolae – specialitatea „Nano-microelectronică şi optoelectronică”, anul II, Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații;

Balan Mihail – specialitatea „Procese și aparate în industria alimentară”, anul II, Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații;

Popovici Violina – specialitatea „Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară”, anul II, Școala doctorală ştiința alimentelor.

Iar Bursa nominală „Sergiu Rădăuțanu”  pe anul 2019 i-a revenit lui

Ciobanu Vladimir – specialitatea „Fizica și tehnologia materialelor”, anul III, Școala doctorală ştiința calculatoarelor, electronică și comunicații.

Sincere felicitări, dragi bursieri de excelență! Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus!

Bursele se acordă anual doctoranzilor din anii 2 și 3, care își fac studiile cu frecvență în diferite domenii și înregistrează performanțe academice deosebite. În total, la concurs au fost depuse 23 de dosare de către studenții-doctoranzii din cadrul a 9 universităţi din ţară. Acestea au fost evaluate de cinci grupuri de experți selectați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, conform domeniului științific și programelor de doctorat prezentate de către participanți.

(Visited 7 times, 1 visits today)