Cum poate fi evaluat consumul anual de energie termică în profil teritorial și potențialul de cogenerare în Republica Moldova? Cum contribuie stocarea energiei la funcționarea sistemelor de aprovizionare cu energie electrică și termică din surse regenerabile? Cum se produc biocarburanții din biomasa solidă și ce rol îi revine sintezei Fischer-Tropsh? Ce soluții se propun pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică a municipiului Chișinău (SACET-Chișinău)?

Irina CERVACIUC, Victor CIOBANU, Cristina ARGA-ROTARU și Angela MORARENCU, absolvenți ciclul II Master, programul de studii „Energie și mediu”, Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, au abordat aceste subiecte în tezele de master, sub conducere științifică  a prof. univ., dr. hab. Valentin ARION.

Tematica tezelor  are o importanță deosebită pentru sectorul energetic al Republicii Moldova: modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică, stocarea energiei din surse regenerabile, producerea combustibililor din biomasă etc., axându-se pe cele două obiective generale urmărite de politica energetică: promovarea surselor de energii regenerabile și a eficienței energetice.

Susținerea tezelor a avut loc pe 17 ianuarie 2018, iar Comisia de evaluare a apreciat competențele absolvenților, dar și actualitatea temelor abordate, realizarea obiectivelor propuse, relevanța practică a studiului efectuat.

(Visited 41 times, 1 visits today)