În perioada 18 ianuarie – 01 martie 2019 se anunță concursul proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale UTM în vederea participării la competiția națională a proiectelor științifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru admiterea 2019-2020.

La concurs pot participa cu unul sau mai multe proiecte ştiinţifice, în funcţie de numărul studenţilor-doctoranzi aflaţi în coordonare, doar conducătorii de doctorat care întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin HG nr. 1007 din 10.12.2014.
Pentru participare la concurs conducătorii de doctorat vor prezenta Consiliului Școlii Doctorale dosarele care vor conține următoarele informații:

  1. Curriculum vitae (Europass).
  2. Copia certificatului sau dispoziției CNAA privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat.
  3. Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice pentru ultimul 10 ani.
  4. Lista studenților-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depuneri proiectului, dar care nu au susținut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea și tema tezei de cercetare pentru fiecare student-doctorand (Formular 1a).
  5. Lista studenţilor-doctoranzi cu teze de doctor susţinute, tema tezei, anul înmatriculării și anul susținerii (Formular 1b).
  6. Lista și numărul de granturi doctorale solicitate (Formular 2).
  7. Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicit sau pentru un set de granturi solicitate, sub forma descrierii proiectului științific în care vor fi implicați studenții-doctoranzi (Formular 3); proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.

Direcția Doctorat și Postdoctorat

Notă:
Informațiile specificate la punctele 4-7 se vor completa conform unor formulare standard, pe care le veți găsi la Directorii Școlilor Doctorale și Direcția Doctorat și Postdoctorat, precum şi în Anexele din Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științice
http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._86_din_8.02.2016.pdf

Dosarele se vor prezenta iniţial Directorilor Școlilor Doctorale, care le vor prezenta Direcţiei Doctorat şi Postdoctorat până în data de 01 martie 2018.

(Visited 29 times, 1 visits today)