Doi profesori ai UTM au fost onorați, într-o atmosferă festivă organizată la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC), cu înmânarea atestatelor de conferențiar universitar.

Fericiții deținători ai atestatelor ce confirmă conferirea titlului știinţifico-didactic de conferențiar universitar sunt:

SIDORENCO Elena, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, profilul „Ingineria construcțiilor”,

TIBICHI Viorica, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, profilul „Ingineria construcțiilor”.

Sincere felicitări, dragi colegi!

Vivat, crescat, floreat!

(Visited 54 times, 1 visits today)