Doi profesori ai UTM au fost onorați, într-o atmosferă festivă organizată la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC), cu înmânarea atestatelor de conferențiar universitar.

Fericiții deținători ai atestatelor ce confirmă conferirea titlului știinţifico-didactic de conferențiar universitar sunt:

SIDORENCO Elena, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, profilul „Ingineria construcțiilor”,

TIBICHI Viorica, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, profilul „Ingineria construcțiilor”.

Sincere felicitări, dragi colegi!

Vivat, crescat, floreat!