- UTM - https://utm.md -

La rampă – masteranzii DIIS

Agitație mare în zilele de 16-17 ianuarie la DIIS – Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor din cadrul FCIM – Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Are loc susținerea publică a tezelor de master.

Cei 19 absolvenți ai programului „Calculatoare și rețele” abordează o varietate de probleme actuale și soluții inovative în domeniile sistemelor embedded, rețelelor de calculatoare, tehnologiilor blockchain, semănătoarelor agricole automate etc., demonstrând abilități de rezolvare individuală a problemelor practice de pe poziții științifice.

Lucrările prezentate constituie dovada unei pregătiri temeinice, a efortului și asiduității depuse pe parcursul studiilor.

Le dorim mult succes în viitor și realizări frumoase în domeniul ales!

(Visited 6 times, 1 visits today)