Cercetarea științifică este pilonul forte al UTM. Înregistrăm un nou succes la acest capitol – avem 10 noi doctori în științe! 

Pe 15 ianuarie 2019, într-un cadru festiv, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC) a adresat  felicitări cercetătorilor științifici care și-au susținut tezele de doctor în perioada mai – septembrie 2018 și le-a înmânat diplomele de conferire a titlurilor de doctor în științe, cu toate drepturile, onorurile și responsabilitățile aferente. Cei 10 profesori-doctori ai UTM sunt:

ANDRONIC Silvia, doctor în științe fizice, teza „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”, specialitatea 131.03. Fizică statistică și cinetică;

PÎRȚAC Constantin, doctor în științe fizice, teza „Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică”, specialitatea 133.04 Fizica stării solide;

CIOBANU Marina, doctor în științe fizice, teza „Fenomene de contact și de suprafață în calcogenuri sticloase cuaternare bazate pe S și Te”, specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor;

BOAGHI Eugenia, doctor în științe tehnice, teza „Modificările biochimice și tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării și păstrării”, specialitatea 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (Tehnologia produselor alimentației publice);

CALMÎCOV Igor, doctor în științe tehnice, teza „Soluții încorporate pentru sisteme de măsurare și control în producerea și aplicarea microfirelor”, specialitatea 232.02. Sisteme de conducere, calculatoare și rețele informaționale;

NICOLAEV Pavel, doctor în științe tehnice, teza „Măsurătoare de impedanță cu rezonanță simulată în coordonate carteziene”, specialitatea 273.02. Metode și sisteme de control în metrologie;

CREȚU Ion, doctor în științe tehnice, teza „Soluții integrale în termoelasticitatea necuplată”, specialitatea 135.02. Mecanica corpului solid;

DOROFEEVA Liubovi, doctor în științe economice, teza „Piața muncii în mediul rural și mecanismelor ei de reglare”, specialitatea 521.01. Teorie economică și politici economice;

ȚURCANU Tatiana, doctor în științe economice, teza „Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate;

OBERȘT Ala, doctor în științe economice, teza „Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială, specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate.

Sincere felicitări, dragi colegi! Magna cum laude!

(Visited 12 times, 1 visits today)