Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la naștere și 49 ani de activitate didactică și științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei, exprimăm domnului Emilian GUȚULEAC, prof. univ., dr. hab. în cadrul DIIS – Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor, sincere felicitări şi profunde sentimente de recunoștință pentru eforturile depuse pe tărâmul științifico-didactic, dorindu-i multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinerețe în suflet şi realizări frumoase în continuare!

După absolvirea cu mențiune a Facultății de Electrofizică din cadrul Institutului Politehnic din Chișinău (azi – UTM), specialitatea „Automatică şi Telemecanică”, a urmat doctorantură (1973-1976) la Institutul de Aviație din Moscova. În 1977 a susținut teza de doctor în științe tehnice, specialitatea „Tehnica de calcul” cu tema „Analiza performanțelor sistemelor de calcul multiprogram”, iar în 2008 a susținut şi teza de doctor habilitat, specialitatea „Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale” cu tema „Analiza performanțelor sistemelor de calcul prin reţele Petri stocastice descriptiv-restructurabile”. În 1981 a obținut titlul didactico-ştiinţific de conferențiar universitar, iar în 2011 – de profesor universitar.

La UTM activează din 1972 – asistent, lector superior, conferențiar universitar, profesor universitar, iar din 3 iunie 2005 până în iunie 2015 – şef Catedră calculatoare.

În 1984-1987 s-a afirmat și în calitate de conferenţiar universitar la Departamentul Informatică al Universităţii de Ştiinţe şi Tehnologii din Algeria, revenind ulterior la Alma Mater.

În activitatea ştiinţifică s-a axat pe cercetări în domeniul modelării, simulării vizuale, verificării funcţionale şi evaluării performanţelor proceselor discret-continue ale sistemelor de calcul, reţelelor de calculatoare, reţelelor informaţionale şi a sistemelor biologice. Domenii de interes: Sisteme de calcul dedicate / incorporate; Modelarea şi implementarea sistemelor de calcul cu arhitectură reconfigurabilă; Sisteme de calcul orientate pe servicii reconfigurabile; P – sisteme; Reţele Petri stocastice hibride descriptive restructurabile; Reţele Petri Hardware; Elaborarea, implementarea şi dezvoltarea simulatoarelor în baza reţelelor Petri de diferite extensii.

Realizările sale ştiinţifice au fost reflectate în peste 200 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 3 compendii şi 17 îndrumare metodice. Este conducător la 7 proiecte tehnico-ştiinţifice. Sub conducerea lui au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi alte două teze sunt în stadiul de pregătire.

Este dublu Laureat al Senatului UTM: în 1999 – pentru cel mai bun manual şi în 2004 – în domeniul cercetare.

S-a afirmat în calitate de membru al Consiliului metodic „Tehnica de calcul” al Institutului Politehnic din Chişinău, al Comitetului de program la diferite Conferinţe Internaţionale Ştiinţifice, al Colegiului de redacţie şi de recenzie a 4 reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională: „Else Software”, ISSN 1221-4469, Ed.: Universitatea din Craiova, România; „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi”, ISSN 1220-2169, Ed.: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România; „Meridian ingineresc”, ISSN 1683-853X, Ed.: UTM, Chişinău. Membru al Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru examinarea şi conferirea gradului ştiinţific respectiv a 12 teze de doctor şi doctor habilitat în tehnică, informatică şi ştiinţe fizico-matematice; al Comisiei de expertiză unificată în Matematica şi Ştiinţele naturii a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) pentru expertiza tezelor de doctor habilitat şi a dosarelor de acordare a titlului didactico-ştiinţific de profesor universitar (2009-2017), concomitent și vicepreședinte al Comisiei de experţi în știința informației a CNAA pentru expertiza tezelor de doctor şi a dosarelor de acordare a titlului de conferențiar universitar.

Din 2014 este preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul UTM în care sunt examinate teze de doctor şi doctor habilitat la specialităţile : 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale şi 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program. Este membrul Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Moldova în care sunt examinate teze de doctor şi doctor habilitat la specialităţile : 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale şi 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program.

La mulţi ani şi toţi fericiţi, domnule profesor Emilian Guțuleac!

(Visited 62 times, 1 visits today)