În perioada 9-12 ianuarie 2019 a avut loc susținerea tezelor de master în cadrul programului Tehnologia Informației, Departamentul Ingineria Software și Automatică, FCIM. Cei 41 de absolvenți au prezentat ideile și aplicațiile software dezvoltate în decursul studiilor.

Soluțiile informatice ale acestora au acoperit diverse domenii ale activității umane: dezvoltare software, activități bancare, inginerie mecanică, logistică, turism, protecția mediului ambiant, guvernare electronică și criptoeconomie.

Cunoștințele și aptitudinile acumulate pe parcursul a trei semestre și utilizate la elaborări au vizat tehnici și instrumente de inteligență artificială, realitate virtuală și augmentată, blockchain, rețele sociale, rețele de comunicații și de sistem, arhitecturi software avansate.

Expunând-se pe marginea tezelor de master, președintele comisiei, membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Matematică și Informatică, dr. hab. Constantin GAINDRIC, a menționat potențialul științific al lucrărilor și perspectivele de implementare a rezultatelor oglindite în cadrul acestora.

(Visited 24 times, 1 visits today)