Cea de-a doua filă din calendarul acestui an înscrie în rândul octogenarilor un nume de rezonanță – prof. univ., dr. hab. la Facultatea Inginerie Economică și Business, Tatiana MANOLE.

Anul care tocmai s-a călătorit, 2018, a avut o conotație specială pentru omagiată. A fost decorată cu cea mai înaltă distincție a Academiei de Științe a Moldovei – medalia „Dimitrie CANTEMIR” și premiul „Paul BRAN”, pentru contribuția substanțială la cercetarea economică, pregătirea cadrelor de înaltă calirficare și promovarea valorilor științifice.

În spatele acestor aprecieri se află o activitate științifico-didactică asiduă, desfășurată pe parcursul a peste o jumătate de secol, ultimii 33 de ani dintre care – aici, la UTM. În activitatea didactică s-a axat pe disciplinele economice. A fondat și a condus Catedra finanţe şi contabilitatea firmei la FIEB. Iar preocupările sale științifice țin în special de finanțe publice, monedă și credit; consolidarea financiară la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; descentralizarea financiară şi cea fiscală – calea spre modernizare; reforma bugetară la nivel local şi impactul ei asupra consolidării financiare. Rodul cercetărilor sale s-a materializat în circa 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 12 monografii. A realizat investigații științifice într-o serie de  proiecte de cercetere în țară și peste hotare.

Cu ocazia venerabilului jubileu, primiți, distinsă Doamnă, sincere felicitări și toate florile recunoștinței din partea echipei Departamentului Economie și Management, conducerii Facultății Inginerie Economică şi Business și colegilor din cadrul UTM.

LA MULȚI ANI!

(Visited 42 times, 1 visits today)