21-27 octombrie – Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis, 2019

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis – Open Access Week este un eveniment global, ediția din anul curent a căruia, a XII-a, se va desfășura sub genericul „Open for Whom? Equity in Open Knowledge” – „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”.

Citește mai mult

Concursul de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”

Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru fizică! Avem onoarea să vă adresăm invitația de a participa împreună cu elevii dvs. la ediția a IX-a a Concursului de fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatea Tehnică a Moldovei.

Citește mai mult

Premiul AGIR și medalia ASTR „Primus Inter Pares”, pentru acad. Ion BOSTAN

Desfășurate în premieră la Chișinău, Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, reunind cercetători științifici și ingineri de pe ambele maluri ale Prutului, își propun să sensibilizeze societatea în rolul pe care îl are creativitatea în perpetuarea civilizației umane. Un  exemplu meritoriu în acest sens îl reprezintă acad. Ion BOSTAN, care a aniversat de curând 70 de ani și căruia i-a fost consacrat acest eveniment.

Citește mai mult

Zilele ASTR la Chișinău, dedicate savantului septuagenar Ion BOSTAN

Astăzi îl omagiem pe academicianul Ion BOSTAN – septuagenarul care a dedicat Universității Tehnice a Moldovei aproape un pătrar de secol, răstimp în care s-a aflat la cârma acesteia, triplându-i numărul de studenți și de specialități, transformând această unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc de la noi în cea mai mare și mai vizibilă universitate din sistemul educațional național. S-a retras de la timonă pentru a reveni la pasiunea vieții sale – cercetarea, o verigă prin care și-a făcut un nume sieși, UTM, dar și întregii țări.

Citește mai mult

„Women in Research & Innovation”, pentru femei interesate de inovații

Centrul pentru Dezvoltare Socio-Economică și Susținere a Antreprenoriatului Inovațional invita la atelierul „Women in Research & Innovation”, care se va desfășura în data de 18 octombrie 2019, începând cu ora 17.30, la Artcor.

Citește mai mult

Eugen SUVAC a trăit, în Norvegia, visul Water Harmony

Eugen SUVAC, student al Facultății Urbanism și Arhitectură, anul III, specialitatea „Ingineria și protecția apelor” (IPA-161) a beneficiat de posibilitatea de a trăi visul Water Harmony în Norvegia, în cadrul proiectului omonim desfășurat și promovat de Universitatea de Științe Umane din Norvegia, unde a studiat și a trăit timp de trei săptămâni.

Citește mai mult

UTM – în topul universităților din Europa și Asia Centrală

Universitatea Tehnică a Moldovei este una din cele două universități din Republica Moldova incluse în clasamentul celor mai bune universități din Europa și Asia Centrală, cu economie în tranziție.

Citește mai mult

Studii gratuite la Universitatea de Științe Umane din Norvegia

Invităm studenții anului III și doctoranzii să aplice, în anul 2020,  în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia. Citește mai mult

FCGC: atelier practic în teren, organizat de Fondul de Dezvoltare Durabilă

Pe 10 octombrie 2019, studenții specialității „Construcții și inginerie civilă”, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, anul IV, alături de asistentul universitar, drd. ing. Vadim ȚURCAN, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie, au participat la Atelierul practic privind utilizarea sistemelor informaționale automatizate SCADA, REGAUAI, WUAGIS, organizat de Fondul de Dezvoltare Durabilă.

Citește mai mult

Felicitări dlui Avrel DUMITRIU cu ocazia suținerii tezei de doctor

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură
și
Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă(IMC)
îl felicită din tot sufletul pe competitorul

DUMITRIUC Avrel,

care cu SUCCES a susținut la data de 11.10.2019,
teza de doctor în tehnică întitulată
,,ELABORAREA CONSTRUCȚIEI DIN ELEMENTE FABRICATE ȘI ELEMENTE TURNATE PE LOC A BRÂIELOR ANTISEISMICE A CLĂDIRILOR ȘI METODELOR DE CALCUL LA ACȚIUNEA FORȚELOR SEISMICE”

(Domeniul Științific: 2 – Științe inginerești și tehnologii 
Specialitatea Științifică: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii)
și nu în ultimul rând – pe conducătorul științific
RUSU Ion, doctor habilitat în științe tehnice, prof.univ.
și
colectivul Departamentului ,,Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții”
(șef., dr. în șt. tehn., l.univ. BORDOS Ruslan).

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea FUA și ȘD IMC:
Decan dr., conf.univ. BEJAN Sergiu,
Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. STOICEV Petru,
Secretar, drd. a. II, PLATON Andrei.

Descarcă felicitarea în culori