O medalie de bronz, obținută la Salonul Inovării și Cercetării UGALINVENT (România), o cerere de brevet de invenție, înregistrată la AGEPI; 3 articole științifice cu impact factor; 3 articole în reviste indexate Web of Science; 14 articole și teze publicate și prezentate în cadrul diferitelor manifestări științifice naționale și internaționale (Lituania, Bulgaria, România, Ucraina, Belarus).  

Sunt rezultatele obținute pe parcursul anului 2018 în cadrul proiectului „InoBioProd – produs inovativ din lapte de capră cu proprietăți biologice sporite”, prin care conf. univ., dr. Cristina POPOVICI, Departamentul Alimentație și Nutriție, Facultatea Tehnologia Alimentelor, a impresionat Consiliul Științific al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare al RM. În data de 27 decembrie 2018, Consiliul a aprobat raportul pe întreagă activitate științifică a proiectului (ianuarie 2017 – decembrie 2018).

Prezentând raportul, conf. univ., dr. Cristina POPOVICI a menționat că, dat fiind că proiectul este destinat inițierii și dezvoltării colaborării între tinerii cercetători din învățământul superior (UTM) și Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA), în cadrul acestuia au activat doar tineri cercetători (cu vârsta de până la 35 de ani) din cadrul a trei laboratoare IȘPHTA: Tehnologia Produselor Alimentare (Olga Migalatiev), Biotehnologii Alimentare (Anatolii CARTAȘEV, Nina BOGDAN, Irina GRUMEZA) și Verificarea Calității Produselor Alimentare (Roman GOLUB).

Sub egida consultanților științifici conf. univ., dr. Vavil CARAGIA și dr. Ghenadie COEV, în cadrul proiectului au fost elaborate metode inovative de fabricare a compușilor bioactivi din deșeuri industriale de tomate și a fost analizată compoziția chimică, potențialul funcțional al acestor compuși; au fost analizate proprietățile laptelui de capră autohton și selectate culturi de bacterii lactice cu proprietăți probiotice și au fost elaborate procedee și rețete argumentate științific privind fabricarea sortimentului de produse fermentate din lapte de capră cu proprietăți biologice sporite.

O frumoasă cunună a unor importante rezultate științifice, prin care tinerii cercetători răspund provocărilor științei și ingineriei alimentelor.

Implementarea proiectului a fost posibilă grație finanțării de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM și coordonării de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a RM.

(Visited 17 times, 1 visits today)