Școala Doctorală „Inginerie civilă” din cadrul FUA-UTM înscrie o nouă filă în istoria sa de succes.

În cadrul ședinței programului de studii „Design Interior” din cadrul #FUA, a fost evaluată teza de doctor „Pictura figurativă din Republica Moldova (1945-1990)” elaborată de lectorul universitar Liliana PLATON pentru obținerea titlului de doctor în arte, specialitatea 651.03. „Arte plastice și decorative” (conducător științific: conf. univ. Vitalie MALCOCI, doctor în studiul artelor).

Lucrarea s-a bucurat de înalte aprecieri din partea comisiei, în special fiind consemnat aportul doctorandei la activitatea ştiinţifică în dezvoltarea ştiinţei naţionale.

Demersul științific a fost promovat cu succes pentru etapa a II-a – Seminarul științific de profil (SȘP).

Sincere felicitări autoarei și conducătorului său științific!

(Visited 13 times, 1 visits today)