Triunghiul cunoașterii s-a statornicit de ani buni la Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (DMIB), fiind implementat pe larg în pregătirea inginerilor și cadrelor științifice. Faptul a fost consemnat și în raportul prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef DMIB, prezentat în fața Consiliului Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) și apreciat în special de prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat, UTM, și conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN, șef Direcţie Investigaţii Ştiinţifice.

Astfel, la prima latură a triunghiului, profesionalismul personalului didactic al DMIB a fost apreciat în anul 2018 de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional cu o Diplomă de recunoștință și Premiul „Cristalul calității” conferite DMIB în semn de înaltă apreciere pentru promovarea calității și integrarea rezultatelor remarcabile din cercetare în procesul educațional de pregătire a inginerilor.

La latura „cercetare” raportorul a adus la cunoștința celor prezenți următoarele fapte. Antrenați în Direcţia strategică Materiale, tehnologii şi produse inovative, profesorii și cercetătorii, 9 doctoranzi și mai mulți studenți, fiind angajați în Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală (CNIBM), Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare (CNSSN) și Centrul de Nanotehnologii şi Nanosenzori (CNN), sunt preocupați într-un proiect național și trei proiecte internaționale de cercetare a materialelor noi multifuncţionale, nano-tehnologii şi dispozitivelor electronice pentru diferite aplicaţii; elaborarea tehnologiilor noi cost-eficiente pentru nanomateriale şi nanodispozitive, a dispozitivelor şi sistemelor biomedicale inovative pentru medicină; securitatea nucleară şi radiologică. Rezultatele demersurilor științifice au fost mediatizate în 32 de publicații, inclusiv 9 în reviste cu impact factor (IF) > 3 și 5 – cu IF >1-2,9. În consecință, vizibilitatea internațională a cercetătorilor, conform indicatorilor Scopus, Google Scholar, numărul de lucrări și indexul „h” este una foarte bună. În perioada de referință anul 2018 au fost obţinute 2 brevete de invenție și depuse alte două cereri; iar la expozițiile și saloanele de inventică internaționale din Iași și Cluj-Napoca, exponatele DMIB au fost menționate cu 6 medalii de aur și 2 de argint. Universitatea Tehnică a Moldovei s-a clasat în TOP-ul mondial Highly Cited Researchers, la secţiunea interdisciplinară, în baza meritelor savantului Oleg LUPAN, prof. univ., dr. hab., care a devenit și laureat al Premiului național 2018, iar drnd. Nicolai ABABII este posesorul Bursei de excelență a Guvernului RM – 2018, și drnd. Vasile POSTICA, a câștigat Bursa nominala „Acad. S. Rădăuțan”, 2018, acordată de Guvernul RM.

Iar latura privind aplicarea cunoștințelor în practică și legătura cu mediul de afaceri, prof. V. ȘONTEA a relatat că studenții au fost invitați să participe la concursurile naționale și internaționale de creație tehnică „M. Konteschweller” (TUIași) și „EBEC Chalenge”, la Expoziţiile anuale ale lucrărilor de creație ale studenților „Creația deschide universul”, dar şi la Concursul studenţesc internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Rădăuțan”, organizat anual de departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală. Iar în 9 noiembrie, la inițiativa șefului DMIB V. ȘONTEA a fost organizată platforma de discuții „Industria electronicii – realizări, provocări şi perspective”, la care s-a decis constituirea Asociației companiilor din ramură, care va facilita accesul studenților la practică, a absolvenților – la piața muncii, iar a profesorilor – la stagii de practică privind organizarea proceselor tehnologice industriale.

(Visited 11 times, 1 visits today)