Cu ocazia consemnării Zilei Profesionale a Energeticianului, la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a avut loc un eveniment cu surprize plăcute. Preşedintele companiei ÎCS „Red Union Fenosa” SA, Jose Luis Gomez PASCUAL, și managerul relații externe şi comunicare, Veronica MORARI, au întreprins o vizită cu ocazia dării în exploatare a Sălii renovate de lectură a bibliotecii facultății și dotarea acesteia cu calculatoare. Pentru aceste lucrări  ÎCS „Red Union Fenosa” SA a alocat facultăţii suma de 90 mii lei.

În fața auditoriului – studenți, cadre didactice, doctoranzi, lucrători ai bibliotecii, conf. univ., dr. Victor GROPA, decanul FEIE, conf. univ., dr. Victor POGORA, ex-decanul FEIE, și prof. univ., dr. Ion STRATAN, șef Departament Electroenergetică şi Electrotehnică, și Jose Luis Gomez PASCUAL, au trecut în revistă evoluția bunelor relații de colaborare stabilite între facultate și companie începând cu anul 2000 și până în prezent: renovarea sălii de conferințe, reparația unor aule de studii, dotarea cu echipamente și standuri a unor laboratoare, sponsorizarea tuturor edițiilor Conferinței internaționale SIELMEN și a unor seminare, admiterea la practică a studenților, precum și alte activități importante.

În altă ordine de idei, a fost enunțată opinia că renovarea sălii de lectură va constitui o simbolică  linie de start de la care urmează să deruleze diverse acțiuni în beneficiul întreprinderii, facultății, studenților.

O altă surpriză a fost premierea a 10 studenți, care au înregistrat în anul 2018 cele mai bune rezultate. Fiecărui premiant i s-a înmânat câte o diplomă, un rucsac de firmă, cadouri și un premiu în valoare de 1000 lei, banii fiind oferiți cu generozitate de IS „Moldelectrica”.

Astfel, studenţii FEIE au fost premiaţi la următoarele categorii:

MIRCO Valeria (IMC-151) – pentru cea mai înaltă reuşită la studii de licenţă;

HANGANU Ludmila (IMC-17M) – pentru cea mai înaltă reuşită la studii de master;

ȚURCAN Adrian (doctorand) – pentru reuşită deosebită la studii de doctorat;

RACU Maria (EE-161) – pentru activitate responsabilă ca monitor de grupă;

PETROV Zinaida (EE-181) – pentru cel mai promiţător debut universitar din anul 2018,

OJOG Dumitru (EE-152) – pentru performanţe sportive;

MANGOS Octavian (IE-17M) – pentru activitatea de cercetare;

COVALI Eduard (TE-151) – pentru participare la multiple în activităţi de voluntariat,

DRAGUȚAN Ianus (EE-151) – pentru organizarea activităţilor studenţeşti extracurriculare,

MELNIC Maxim (EE-173) – premiul special „Darul de Crăciun”.

Nu au plecat fără daruri și oaspeții. În semn de profundă recunoștință, decanul facultății, Victor GROPA, a înmânat câte un certificat conducerii ÎCS „Red Union Fenosa” SA și IS „Moldelectrica”, prin care companiile sunt recunoscute în calitate de sponsori oficiali ai UTM și FEIE.

(Visited 39 times, 1 visits today)