Ziua de 19 decembrie 2018 va rămâne pentru totdeauna în memorie pentru cei 792 de absolvenți ai Catedrei militare a UTM. Într-o atmosferă solemnă studenții și absolvenții UTM, dar și elevii din anul de absolvire ai colegiilor/centrelor de excelenţă din Chișinău, Bălți, Cahul, care au promovat examenele de absolvire a cursurilor de instruire militară, au depus Jurământul militar de credință Patriei cu acordarea ulterioară a gradului militar corespunzător rezultatelor obținute la cursul de instruire.

Proaspeții militari urmează, conform domiciliului, să perfecteze documentele de evidenţă militară la Centrul militar teritorial. Cei mai buni 72 studenţi au fost menționați cu Diplome ale onoare, iar 3 șefi de promoţie, în semn de înaltă apreciere a rezultatelor obținute, au primit Fanioanele personalizate ale șefilor de promoţie la următoarele specialităţi: Alexei ȘERȘUN, student FCIM „Infanterie”, Adrian DRĂGUȚAN; FCGC – „Geniu”, Vadim MEAUN, CE – „Transmisiuni şi informatică”.

Generalul de brigadă Vitalie STOIAN, șef de Catedră Militară, a felicitat cursanții cu ocazia încheierii studiilor și depunerea jurământului, urându-le o carieră de succes în calitate de apărător al Patriei. În altă ordine de idei, d-sa a menționat că profesorii și angajații civili ai catedrei au asigurat, în perioada septembrie-decembrie 2018, o instruire teoretică excelentă a discipolilor la specialităţile militare „Infanterie”, „Comunicaţii şi informatică”, „Geniu” pentru rezerva Forţelor Armate. Conform programei de instruire, cursanții au avut și trageri de luptă din armamentul de infanterie (calibru mic) în tirul catedrei; activități practice de familiarizare cu armamentul şi tehnica militară a unităţilor militare Brigada 1 Infanterie Moto ,,Moldova” , Brigada 2 Infanterie Moto ,,Ştefan cel Mare”, Brigada 3 Infanterie Moto ,,Dacia” ale Armatei Naţionale; au efectuat vizite la Centrul de Cultură şi Istorie Militară din municipiul Chişinău.

În funcție de nota obţinută la examenele finale, absolvenţilor li se acordă gradul militar soldat, caporal sau sergent inferior în rezervă. Absolvenţii Catedrei militare pot fi încadraţi în Armata Naţională, Ministerul de Interne, Poliția de frontieră, Serviciul Vamal, SIS, Serviciul de pază de stat și alte structuri de forţă din Republica Moldova.

(Visited 50 times, 1 visits today)