Prorectorul UTM pentru cercetare și doctorat, prof. univ., dr. hab. Mircea Bernic, s-a deplasat astăzi la Cluj pentru a confirma, prin semnarea statutului Asociației „Romanian new materials cluster”, aderarea Universităţii Tehnice a Moldovei, în calitate de membru, la acest cluster important.

Astfel, UTM este unica universitate din Republica Moldova care a devenit parte a acestei asociații constituită din 18 instituții și companii cu renume, care urmăresc un scop comun: de a crește competitivitatea economică a membrilor asociației atât pe plan național, cât și internațional.

O dovadă a reprezentativității extinse în cadrul Asociației o constituie componența boardului, din care fac parte: Alexandru FĂRCAȘ (președinte), CHIMSPORT SA; Liviu-Adrian ORBULESCU (vicepreședinte), FITART PLAST RECYCLING SRL; Cristina Maria MOCAN (vicepreședinte), GO4HL SRL; postul de manager al clusterului revenindu-i Claudiei Elisabeta VOINESCU, anterior membru al directoratului VES SA.

Printre obiectivele de bază ale Asociaţiei se numără creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) prin stimularea cooperării între instituţii, întreprinderi, alte entități CDI și creşterea accesului întreprinderilor la infrastructuri și servicii CDI. De asemenea, Asociația va urmări promovarea iniţiativelor care genereaza produse şi servicii inovatoare, generarea de proiecte CDI, susținerea, promovarea și implicarea în proiecte de interes comun, inclusiv de dimensiuni mari, transfrontaliere, precum și crearea unor mecanisme colaborative, instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a oportunităților ce se deschid pentru membrii Asociaţiei.

(Visited 47 times, 1 visits today)