Departamentul Educaţie Fizică și Sport (DEFS) al Universității Tehnice a Moldovei (UTM)  în parteneriat cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova  (CNOS) au organizat în data de 13 decembrie 2018 lecția olimpică cu genericul „Constelația sportului UTM -2018”, în calitate de oaspeți de onoare avându-i pe campionii olimpici Nicolae JURAVSCHI și Larisa POPOVA, medaliații olimpici Oleg MOLDOVAN și Serghei MUREICO.

La propunerea moderatorului acțiunii cultural-sportive conf. univ., dr. Anatolie POPUȘOI, șef DEFS, au fost intonate Imnul RM și Imnul CNOS, după care reprezentanții federațiilor de sport și asociațiilor sportive din RM, prorectori, decani, conducători de subdiviziuni univeristare, porfesori și selecționatele facultăților, au fost salutați cu multă inspirație de către dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, și dublul campion olimpic Nicolae JURAVSCHI, președintele CNOS, după care au vizionat filmul documentar „Odă olimpicilor”.

După exerciții sportive demonstrative au fost înmânate trofeele anului 2018. Distincțiile „Sportivul anului” i-a revenit studentului FCIM Dumitru CALMÂC (Powerlifting), „Antrenorul anului” – Boris REUTOV (Powerlifting); „Echipele anului” – Baschet (femei), Volei (femei) și Volei (bărbaţi); „Organizator de activităţi sportive în cămine” – Vasile CARASTAN, „Promovare sport studenţesc” – lect.univ. Radu MELNIC și conf.univ. dr. Anatol ALEXEI; „Dezvoltare infrastructură sportivă” – Dorin TROFIMCIUC; „Performanțe sportive la facultate” – FCIM (decan, conf.univ., dr. Ion BALMUȘ).

Pe parcursul serii, publicul a avut parte de un amplu și captivant program cultural-sportiv și artistic, iar la inițiativa generalului Vitalie STOIAN, șef Catedră militară, și-a demonstrat pregătirea de luptă și abilitățile un grup detașamentul cu destinație specială „Fulger”.

(Visited 20 times, 1 visits today)