În cadrul proiectului inovațional-didactic de creare a primei formări universitare francofone cu prezență sporită într-o întreprindere din Republica Moldova, a fost organizată, la Tekwill, o ședință a echipei proiectului consacrată diseminării rezultatelor activităților și vizitelor de lucru a direcției UTM și misiunii de perfecționare a profesorilor FFI cu genericul „Mission de gouvernance et mobilités de perfectionnement des enseignants”.

Participanții au fost salutați cordial de către Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, coordonator al Antenei AUF-Chișinău, care a dat o înaltă apreciere activității echipei pe parcursul primei etape de implementare a proiectului.

Olesea SIMION, reprezentant al Antenei AUF-Chișinău, coordonator național al proiectului, lectorul universitar Daniela ISTRATI, responsabilul program FFI, lectorul superior Mariana RUSU, coordonator instituțional al proiectului, reprezentanta ATIC  Irina ORIOL, director executiv adjunct al Centrului TEKWILL, conf. univ., dr. Carolina TIMCO, șef Serviciu relații internaționale, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, șef Departament Ingineria Software și Automatică, FCIM, conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI, șef Departament Informatică și Ingineria Sistemelor al FCIM, conf. univ., dr. Victor MORARU, conf. univ., dr. Mihail KULEV, lectorii universitari Mariana CATRUC, Viorel RUSU și Marin CAZAC, responsabilul de program în cadrul companiei „Pentalog” Alexei PANIN au examinat activitățile derulate până în prezent în cadrul proiectului prin prisma indicatorilor de progres, au făcut un schimb de opinii privind vizitele de documentare și perfecționare a echipelor în cadrul proiectului AUF cu suportul partenerilor, la colegii francezi – membri ai consorțiului proiectului.

Demersul educațional „Création de la première formation universitaire francophone à présence renforcée en entreprise en République de Moldova”, susținut financiar de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), compania Pentalog și ATIC, se va desfășura în beneficiul studenților și profesorilor de la formarea universitară „Filiera Francofonă Informatica” în perioada mai 2018 – mai 2020 cu un buget total de circa 130 000 euro.

(Visited 11 times, 1 visits today)