Universitatea Tehnică a Moldovei a semnat, astăzi, două acorduri importante de colaborare – cu Fundaţia Naţională a Sportului din RM și Societatea cu Răspundere Limitată „Amirah Invest”.

Rectorul UTM Viorel BOSTAN și președintele Fundației Naționale a Sportului Ion VÎNAGA au convenit asupra susținerii evenimentelor cultural-sportive, în vederea promovării sportului, a modului sănătos de viață și culturii sportive întru consolidarea rolului pe care aceste domenii îl au în dezvoltarea tineretului.

Partenerii au convenit că vor sprijini participarea sportivilor, echipelor, la competiţii şi evenimente sportive internaţionale; vor coopera pentru stabilirea unor contacte directe între federaţiile sportive, centrele de pregătire olimpică, instituţiile ştiinţifice şi academice sportive; vor încuraja participarea specialiștilor autohtoni la seminare, simpozioane, conferințe, alte acțiuni de formare și dobândire de noi abilități în domeniul sportului.

În cadrul discuțiilor, părțile au acordat o atenție deosebită problemei securității alimentare, accesului fizic și economic la alimente sigure, care satisfac nevoile nutriționale ale oamenilor, în special a celor care practică diverse probe de sport, și asigură un mod de viață sănătos și activ. În context, părțile s-au referit la crearea unui centru logistic inovativ, care ar include toate etapele prelucrării produselor agricole și ar asigura calitatea produselor grație utilizării tehnologiilor inovatoare și echipamentelor de ultimă generație.

În aceeași zi, rectorul UTM Viorel BOSTAN a semnat un acord de cooperare strategică cu administratorul SRL „Amirah Invest”,  Nicu DANILOV, partenerii convenind să colaboreze în domenii de interes comun, legate de tehnologia și domeniul inteligenței artificiale, nanotehnologiilor și dezvoltării tehnologice la scară nanometrică, urmărind obţinerea unui nivel de calificare a specialiştilor cu orientare la standardele europene.

Examinând aspectele viitoarei colaborări, s-a convenit că o prerogativă ar fi crearea unui centru avansat de cercetare IT în cadrul UTM, care să creeze acea sinergie importantă dintre tinerii specialiști IT, instruirea cadrelor din sectorul privat și a agențiilor publice în domeniul securității cibernetice, inteligenței artificiale și nanotehnologiilor. „Având un potențial academic și științific valoros, care oferă un nivel de calificare a specialiștilor orientați către standardele europene, UTM poate deveni un partener de încredere în tot ceea ce dorim să realizăm”, a menționat Nicu DANILOV.

Printr-un fericit concurs de circumstanțe, cele două acorduri  se interpătrund atât în ceea ce privește susținerea diverselor obiective educaționale-științifice-culturale urmărite de Universitatea Tehnică a Moldovei și cei doi noi parteneri ai săi, cât și în faptul că SRL „Amiral Invest” îl are în calitate de fondator pe omul de afaceri Ion VÎNAGA, care promite o susținere a învățământului ingineresc pe multiple planuri, menționând, în context: „Viitorul unei țări este în mâinile tinerilor, ei fiind forța determinantă a societății. Avem mulți tineri talentați și dorim să creăm condiții pentru ei aici, acasă. Vom încuraja implicarea tinerilor în diferite acțiuni, inclusiv de voluntariat, pentru a putea demonstra capacitățile și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor la UTM”.

(Visited 19 times, 1 visits today)