Școala de sommelieri din Moldova a lansat a șaptea promoție de somelieri.

17 audienți ai cursului de formare profesională au susținut probele de absolvire și au obținut pentru prima dată certificate de calificare europeană, prin care li s-a conferit neobișnuita specialitate pentru RM de  „Sommelier” (codul CORM-513103).

Cursanții – manageri în domeniile vitivinicol, turismului, comerțului  și alimentației publice, dar și studenți ai Facultății Tehnologia Alimentelor,  în perioada 5 noiembrie – 10 decembrie, pe parcursul a 76 de ore au  studiat geografia și istoria vitivinicolă, bazele promovării ofertei de vinuri și asocierii lor cu bucatele, elaborarea unei cărți a vinurilor, analiza senzorială a băuturilor alcoolice, bazele servirii clienților și cultivarea spiritului corporativ,  ghidarea turiștilor, abilități generale de activitate în unitățile HORECA.

După cum a menționat conf.univ., dr. Nicolae LUCA, directorul Școlii de sommelieri din Moldova,  instituția are deja 7 promoții, 3 dintre care –  în 2018.  Până în prezent au fost instruiți peste 100 de sommelieri, care activează cu succes în specialitate. Deoarece mulți agenți economici din comerț, servicii hoteliere, alimentație publică, vinificație, alte domenii au nevoie de specialiști calificați, care să promoveze cultura vinului și gastronomia națională în țară și la scară internațională, ne propunem și  în anul 2019 să instruim trei grupe de sommelieri – circa 50 de specialiști.

(Visited 4 times, 1 visits today)