Cercetătorii prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef Departament Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului, FCGC, în coautorat cu masteranda Ana Cezara ALBU și conf. cerc., dr. hab. Vladimir TODIRAȘ, director-adjunct pentru știință al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, au prezentat raportul științific „Evaluarea eficienței economice a măsurilor de protecție a plantelor în condițiile unor factori imprevizibili” în ședința în plen a Conferinței ştiinţifice internaţionale „Protecția plantelor în agricultura convențională și ecologică”.

Autorii și-au propus în baza dezvoltării fenologice a plantelor cu datele privind răspândirea în spațiu a organismelor dăunătoare și cu ajutorul soft-urilor „BioClass” și „OptimClass”, să perfecționeze indicatorii de măsurare a eficienței economice a activităților de protecție a plantelor. Pentru aceasta, au identificat problema concretă ce urma să fie soluționată; au  stabilit criteriile și parametrii de evaluare (recolta la hectar, calitatea recoltei, utilizarea pesticidelor și mijloacelor de protecție biologică, cheltuielile efective conform lucrărilor de îngrijire a plantelor efectuate, venitul, rentabilitatea ș.a.) și au elaborat modele matematice de prognozare, aplicabile pentru toate culturile agricole, în funcție de dăunători, care, fiind demonstrate participanților la ședință, au fost acceptate unanim. Implementarea metodologiei propuse de autori de prognozare în baza modelarii în timp și spațiu constituie un instrument sigur de aplicare a măsurilor de combatere a vătămătorilor în fazele cele mai vulnerabile pentru aceștia doar în focarele, în care densitatea lor depășește pragul economic justificat al pagubelor.

În cadrul sesiunii de postere, cercetătorii UTM prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU și conf. univ., dr. Ion ALBU, prodecan FCGC, au prezentat și o comunicare științifică „Considerații privind valoarea proprietății funciare în urma practicării agriculturii ecologice”.

Evenimentul a fost organizat la 10-12 decembrie 2018 de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor cu partenerii din Ucraina în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor plantelor agricole”.

(Visited 15 times, 1 visits today)