Deschizând în data de 10 decembrie 2018 platforma studențească de discuții cu genericul „Și eu sunt Erasmus+”, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale, a menționat că, grație acordurilor de colaborare încheiate de UTM cu un număr impunător de universități din țările UE – beneficiare ale Programului Uniunii Europene Erasmus+, și studenții Universității Tehnice a Moldovei au posibilitatea să învețe un semestru-două în aceste instituții de învățământ.

Beneficiarii acestor burse au fost invitați să povestească despre oportunitățile oferite de programul de mobilitate Erasmus+, încercări prin care au trecut, realizările pe care le-au atins și să le ofere anumite sugestii, sfaturi colegilor care urmează să plece în ianuarie în mobilitate academică, dar și tuturor celor care doresc să aplice la acest tip de proiecte.

Studenții Dragoș STRĂINU (FCIM, specialitatea „Tehnologia informației”), Petru CERVAC (FCIM, „Calculatoare și rețele”), Ana UNGUREANU (FTA, „Tehnologia produselor alimentare”), Ana CUCOȘ (FCIM, „Informatica aplicată”), Nicolae NICOLAEV, Alexandru PAPUC și Victor POPA (FCIM, „Automatica și informatica”) au dezvăluit crâmpeie de neuitat din experiența trăită în proiectele de mobilitate, subliniind cu satisfacție că Programul comunitar Erasmus+ le-a oferit oportunități reale de a-și extinde aria de cunoștințe, pentru a deveni mai versați, mai erudiți. Dânșii le-au sugerat colegilor care urmează să plece în mobilități să fie curajoși și să poarte cu demnitate titlul de student al UTM, iar pe cei din primii ani de studii i-au sfătuit să învețe engleza, franceza, germana sau alte limbi străine, în funcție de țara în care își doresc să plece în mobilitate.

Seminarul a fost organizat de Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică în comun cu pentru studenții care doresc pe viitor să aplice la concursurile de proiecte de mobilitate academică pentru studii și stagii de practică, finanțate de Programul Uniunii Europene Erasmus+.

La eveniment au participat studenți reveniți acasă după studiile în Europa, studenți care au câștigat burse de mobilitate pentru semestrul următor, studenți care ar dori pe viitor să beneficieze de proiecte finanțate prin Erasmus+, conf. univ., dr. Carolina TIMCO, șef Serviciu Relaţii Internaţionale, conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA, șef Departament Alimentație și Nutriție, directorul Filierei francofone „Tehnologies Alimentaires”, conf. univ., dr.  Cristina POPOVICI, coordonator programe internaționale, coordonatori ai filierelor anglofonă și francofonă ale FCIM – l.sup. Elena GOGOI și l.sup. Daniela ISTRATI.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)