Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Oradea, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea din Oradea oferă 1 bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2018/2019.

Dosarele pot fi depuse până la 17 decembrie 2018 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii TP. Selecția candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FTP (UTM, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11, Decanat).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Oradea, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniu Inginerie industrială.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.

 1. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 2. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass cu fotografie)
 3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice în original.
 4. Scrisoare de intenție în care este prezentat și Programul de activitate, aprobat de ambele părți, propus a se derula la Universitatea din Oradea, România.
 5. Fotocopii ale diplomelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii.

     Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul a depus la dosar Programul semnat de instituția gazdă la data selecției și are dosarul de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă – 10 p.
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuiază mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare – 10 p.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun – 10 p.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare –cercetare în domeniul corespunzător mobilității – 10 p.
Calendar concurs selecție
10.12.2018- 17.12.2018 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

19.12.2018 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500) la Facultatea Textile și Poligrafie, Decanat
19.12.2018 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
20.12.2018 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Oradea, România, pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare
Coordonator relații internaționale FTP

Conf.univ.dr. Angela Scripcenco,

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici,

cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: ANUNȚ

(Visited 7 times, 1 visits today)