Încurajând învățarea pe parcursul întregii vieți, Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” – AED a prezentat o nouă Culegere de itemi și sarcini pentru evaluarea competențelor profesionale – „Evaluarea competențelor profesionale ale sudorilor”.

Elaborată în cadrul proiectului CONSEPT (Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova),  cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED) și al Fundației Medicor din Liechtenstein, noua ediție reprezintă un valoros suport didactic pentru  cadrele didactice din cadrul școlilor profesionale din republică,care asigură pregătirea în meseria „Electrogazosudor-montator”.

Dr. Valentin AMARIEI, conf. univ., director Centrul de Formare Continuă din cadrul UTM, și dr. Maria VASILIEV, șef Centrul de Formare Continuă, UTM, formator CONSEPT, au ținut să aprecieze că noua apariție reprezintă un proiect de zile mari bine gândit, lucrat și finalizat. În spate au rămas trei ani de muncă cu o echipă minunată și mult efort și dăruire.

Dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ.,UTM, coordonatorul ediției: Grupul de autori își exprimă speranța că noua Culeger de itemi și sarcini pentru evaluarea competențelor profesionale la meseria Electrogazosudor-montator va motiva cadrele didactice să se implice activ în procesul de elaborare și utilizare a instrumentelor de evaluare.

La festivitatea de prezentare au participat atât coordonatori, elaboratori, autori ai lucrării, între care Stanislav PROȚÎC, profesor, Școala Profesională nr. 4 din Bălți, Ivan CONSTANTINOV, profesor, Școala Profesională nr. 2 din Cahul, Eugenia BUBLICENCO, Școala Profesională nr.  3 din Chișinău, Veronica ȚÎBULEAC, Școala Profesională din Râșcani, cât și numeroase cadre didactice, care au dat o înaltă apreciere noii apariții editorial, menționând că aceasta va contribui negreșit la asigurarea calității evaluării competențelor profesionale, care să corespundă principiilor de validitate, credibilitate, transparență, accesibilitate și fezabilitate.

Lucrarea a fost elaborată în baza curriculumului modular, care constituie un standard minim necesar de realizat pentru formarea profesională la meseria electrogazosudor-montator cu calificare profesională de nivel trei.

Culegerea a fost distribuită tuturor instituțiilor, care pregătesc electrogazosudori-montatori.

(Visited 38 times, 1 visits today)