Săptămâna trecută în Chișinău s-a desfășurat evenimentul Moldova Business Week, organizat de Agenția de Investiții din Moldova.

În decursul a 3 zile, investitori, companii locale și tineri întreprinzători au discutat despre experiențele pozitive și oportunitățile de afaceri în Moldova. În contextul dezvoltării businessului în Moldova, capitalul uman și calificarea acestuia este critică pentru asigurarea succesului companiilor locale. UTM, ca furnizoare de specialiști pentru practic toate domeniile de activitate ale economiei naționale a fost prezentă la lucrările tuturor panelelor din cadrul Moldova Business Week : Agricultură și industria alimentară, Energie, Tehnologia informației și comunicațiilor, Turism, Industrie ușoară, Automotive și Electronică, Infrastructura, precum și la Seminarul „Italia și Moldova. Inițiative comune pentru dezvoltarea socială și economică”.

Rectorul UTM Viorel Bostan a avut 2 intervenții în cadrul evenimentului. Prima – în cadrul seminarului „Italia și Moldova. Inițiative comune pentru dezvoltarea socială și economică”, în care dl rector a făcut o trecere în revistă a colaborărilor pe care le are UTM cu Universități din Italia în așa domenii precum energetica, nutriție și tehnologii alimentare, industrie ușoară și fashion, conservarea patrimoniului național. Rectorul a menționat numărul mare de mobilități atât a studenților, precum și a cadrelor didactice în cadrul Universităților din Italia, suportul acordat în desfășurarea activităților de instruire în domeniul conservării patrimoniului național, formarea competențelor avansate în fashion design, precum și evenimentele comune organizate cu Ambasada Italiei în cadrul săptămânii Bucătăriei Italiene.

În același timp, rectorul UTM și-a exprimat speranța în viitoare colaborări în așa domenii, precum Automotive și tehnologii informaționale, precum și extinderea colaborării în domeniul tehnologiilor alimentare, cum ar fi vinificația și turismul rural. Cea de-a doua intervenție a fost în cadrul panelului Automotive și Electronică, în care dl rector a prezentat universitatea și facilitățile pe care le are universitatea în vederea formării de competențe în domeniul Automotive și Electronică. Dlui a menționat că în anul curent UTM a participat la mai multe evenimente dedicate sectorului Automotive, precum și colaborările pe care le are UTM cu întreprinderile din domeniu, cum ar fi DRÄXLMAIER Group, care colaborează cu studenții și cadrele didactice ale UTM. Experiența de colaborare pe care o are UTM cu întreprinderile din sector confirmă axioma că doar prin colaborare sectorul ingineresc poate progresa.

Doina Nistor, director al Proiectului de Competitivitate, finanțat de USAID, în cadrul panelului „Industria Ușoară” a punctat rolul Centrului de excelenta și accelerare în design și tehnologii „ZIPhouse“, subdiviziune a UTM în susținerea industriei ușoare și a industriei de moda prin programul Fashion Academy, programul de accelerare și proiecte de comunitate.

Andrei Bragorenco, de la Microlab, parte a UTM, a prezentat posibilitățile Microlab în cercetarea în domeniul electronicii auto și a încurajat investitorii și întreprinderile să colaboreze cu UTM în vederea eficientizării activității acestora.

Primele rezultate nu s-au lăsat mult așteptate, astfel, pe 30 octombrie, dna Larisa Bugaian, vice-rector pe relații internaționale și chestiuni financiare, dl Mircea Bernic, vice-rector pe știință și dna Carolina Timco, șef serviciu relații internaționale, au avut o întâlnire cu Antonio di Giovanni și Giuseppe Giorgianni de la Universitatea din Catania. S-a discutat despre viitoarele colaborări dintre aceste două universități. Colegii italieni au fost impresionați de facilitățile UTM: Teckwill, ZIPhouse, laboratoarele oenologice.

(Visited 8 times, 1 visits today)