Începutul săptămânii curente a fost marcat de vizita reprezentanților Ambasadei Franței în Republica Moldova: Martine Zejgman, responsabil de cooperare, și Giovanni Cavallaro, responsabil Campus France.

În cadrul întrunirii, Larisa Bugaian, prorector relații internaționale și chestiuni financiare,  Carolina Timco, șef serviciu relații internaționale, și Aurica Chirsanov, șef Departament și responsabil de programul francofon „Technologies alimentaires”, au discutat despre colaborarea pe filiera francofonă cu reprezentanții Ambasadei. UTM este membră a Asociației Universităților Francofone și menține o colaborare fructuoasă cu universitățile din Franța.

A fost evidențiată, în special, colaborarea cu AUF, datorită căreia în cadrul UTM au fost inițiate 2 formări francofone: una în tehnologii alimentare, alta în tehnologii informaționale, precum și suportul acordat în derularea proiectului de profesionalizare a studenților, care presupune studiul prin alternanță la Universitate și la întreprinderile din sectorul TIC.

Dna Chirsanova a specificat că AUF acordă suport în derularea proiectelor sociale ale studenților, precum și a altor proiecte ce contribuie la asigurarea unei calități sporite a formării în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor. Anterior, la FTA s-au derulat mai multe proiecte comune cu Universitățile din Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux și și-a exprimat speranța reanimării colaborării cu acestea cu suportul Ambasadei Franței.

La rândul lor, Martine Zejgman și Giovanni Cavallaro au declarat că Ambasada Franței poate oferi suportul necesar în vederea stabilirii relațiilor de colaborare cu Universități din Franța și și-au arătat disponibilitatea de a acompania UTM în demersurile acesteia pe lângă Universitățile din Franța.

(Visited 5 times, 1 visits today)