”Burse de Merit”-ediția XXVIII

Depune dosarul până la data de 17 decembrie 2018, participă în cadrul programului ”Burse de Merit”-ediția XXVIII-a și ai șansa să câștigi o bursă în valoare de 12 000 lei.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12.000 MDL, după cum urmează:

 • 35 burse – pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate);
 • 15 burse – pentru studenţii din primul an de studii superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

 

Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de către Comisia de Experţi Independenţi şi a unei probe scrise. Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susţinerea probei scrise.

 

#Cine poate participa?

 1. cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
 2. studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2019);
 3. studenţi înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă);
 4. studenţi care urmează programe de studii integrate, cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învăţământ superior din RM (Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V);
 5. studenți cu reuşită academică, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani. Pentru studenţii masteranzi se va lua în considerare nota medie generală de licenţă din diploma de licenţă.
 6. studenți care demonstrează participare în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

 

#Cine NU poate participa ?

– studenţii, care au beneficiat/beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunţate în anul calendaristic 2018, e.g. Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Preşedintelui, inclusiv alte programe de burse de stat şi private (cu excepţia burselor universitare);

– studenţii, care au absolvit ciclul I, studii superioare de licenţă şi/sau ciclul II, studii superioare de master şi, la moment, urmează o a doua licenţă sau un al doilea master;

– studenţii înmatriculaţi la USMF, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic;

– studenţii, care au beneficiat de „Burse de Merit” în ediţia 2017 a programului.

#Ce trebuie să conțină dosarul paticipantului ?

 

 1. Formular de aplicare – formatul formularului nu se modifică.
 2. Curriculum Vitae – în format Europass sau american (MAXIMUM 2 pagini), în română sau rusă.
 3. Certificat/ adeverinţă – care confirmă înmatricularea în:

– ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţii ciclului I, studii superioare de licenţă); sau

– primul an de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţii ciclului II, studii superioare de master); sau

– anii eligibili pentru concurs pentru studenţii care urmează programe de studii integrate (cu frecvenţă la zi). Certificatul trebuie să fie vizat cu semnătura decanului şi ştampila facultăţii.

 1. Situaţia academică:
 2. Certificat academic – se prezintă de către studenţii de la ultimul an de studii, ciclul I, studii superioare de licenţă şi de către studenţii, care urmează programe de studii integrate, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru şi OBLIGATORIU a mediei generale pentru întreaga perioadă de studii.

Certificatul trebuie să fie vizat cu semnătura decanului şi ştampila facultăţii.

 1. Diploma de licenţă – se prezintă (fără supliment!) de către studenţii masteranzi în original şi copie xerox de pe aceasta. În cazul în care nu este posibil de a prezenta originalul diplomei, se prezintă copia autentificată cu semnătură şi ştampilă de către instituţia de învăţământ care a eliberat diploma, sau autentificată notarial.
 2. Dovezi ale activităţii curriculare (punct obligatoriu) – se prezintă diplome/certificate/confirmări ce ţin de domeniul de studii şi care confirmă participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade studenţeşti etc. Se prezintă în original şi copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi, inclusiv anul curent (începând cu 1 septembrie 2016 şi până în prezent).
 3. Dovezi ale activităţii extracurriculare (opţional) – diplome/certificate/confirmări ce ţin de activitatea studentului în afara programului de studii (ex.: desfăşurarea activităţii de voluntariat, sport, arte etc.). Se prezintă în original şi copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi, inclusiv anul curent (din 1 septembrie 2016 până în prezent).

Important! Dovezile activităţilor curriculare si extra-curriculare – diplome/certificate/confirmări – se prezintă în perechi, original si copie alături.

 1. Studenţii cu dizabilităţi şi/sau orfani vor anexa copiile actelor doveditoare, eliberate de către instanţele împuternicite.
 2. Copia xerox a buletinului de identitate a candidatului, inclusiv a fişei de însoţire.

Atenţie! Nu se acceptă scrisori de recomandare academice!

 •        Actele se prezintă în această ordine! RESPECTAŢI ORDINEA DIN LISTĂ!
 •        Lista nu se include în dosar!
 •        Actele se prezintă FĂRĂ CAPSE, prinse doar cu o clamă simplă (fără mape, folii, dosare cu şină etc.)!
 •        TOATE PAGINILE VOR FI DE FORMAT A4!

#Până când pot depune dosarul și cum ?

Data limită de prezentare a dosarelor: 17 decembrie 2018, ora 17:00!

Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, 10:00 – 17:00.

Locația: Centrul de Informaţii Universitare str. A. Puşkin 16 mun. Chişinău, MD2012

 Pentru consultanță în completarea dosarelor de participare sau alte informații apelați:067318443 – Direcția Socială și Activități Studențești

Pentru mai multe informații accesează:
Regulile concursului: http://www.eac.md/scholarships/soros/merit/Program%20rules%20(RO).pdf

Formular de aplicare (RO) : http://www.eac.md/scholarships/soros/merit/Application%20form%20(RO).pdf

Formular de aplicare (RU) :http://www.eac.md/scholarships/soros/merit/Application%20form%20(RU).pdf

(Visited 13 times, 1 visits today)