UTM și-a asumat cu mândrie rolul de partener al seminarului republican „Informatica. Sesiunea de bacalaureat 2018”, la care au participat responsabili de Informatică şi TIC din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului.

Organizat de Agenția Națională pentru Curriculum şi Evaluare în parteneriat cu Centrul de Excelență şi Instruire TIC – TEKWILL şi UTM, seminarul a pus pe tapet analiza rezultatelor la disciplina Informatica, sesiunea de examene 2018. Totodată, au fost abordate şi subiecte privind modernizarea curriculei, îmbunătățirea acesteia, dezvoltarea abilităților futuristice în contextul Viitorului Educației.

Subliniind importanța studierii informaticii, care își găsește aplicații în toate domeniile vieții, precum și  amplificarea puternică a acesteia prin impactul pe care îl are Internetul, participanții la seminar au constatat: rețeaua la nivel mondial a revoluționat comunicarea dintre companii, logistica, mass-media, dar și viața privată a fiecăruia dintre noi. Ca sistem științific fundamental, informatica are, la fel ca și matematica, implicații profunde în diverse domenii ale științei. Dacă prin matematică se înțelege un „sistem de gândire formal”, atunci informatica se concentrează pe ceea ce este „formal realizabil”, adică ceea ce este realizabil din punctul de vedere al mașinii.

Menționând că a fost un seminar eficient, util, în care își pun mari speranțe, ei au exprimat sincere mulțumiri și aprecieri Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (în persoana dlui director Anatolie Topală), Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în persoana dlui secretar general de stat, Igor ȘAROV).

(Visited 10 times, 1 visits today)