Studenții Facultății Urbanism şi Arhitectură au elaborat un proiect de iluminare nocturnă a Casei-Muzeu „Alexandr Pușkin” din Chișinău.

Complexul de clădiri al casei-muzeu „A. S. Pușkin” – proprietate a negustorului Ivan N. Naumov, în care a locuit  A. S. Pușkin, azi casa-muzeu „A. S. Pușkin”, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău,  este situat pe strada Anton Pann, nr. 19 și are statut protejat. Iluminarea acestui monument de arhitectură de valoare naţională vine să completeze lista imobilelor iluminate în cadrul proiectului „Chișinăul de seară, orașul luminilor”.

– Acest concept de iluminare nocturnă, elaborat de către studenții Facultății Urbanism și Arhitectură a UTM pentru complexul de imobile cu statut protejat – Muzeul „A. Pușkin” din Chișinău, merită să fie susținut, iar proiectul „Chișinăul de seară, orașul luminilor” – dezvoltat, susține Ion ȘTEFĂNIȚĂ, director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova.

La rândul lor, studenții i-au mulţumit directorului Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, Ion ȘTEFĂNIȚĂ, pentru oportunitatea de a studia dosarele clădirilor protejate, un prim pas important într-o intervenţie corectă.

Anterior, studenții FUA au elaborat proiecte de iluminare exterioară a clădirii blocului central de studii al UTM (autor: Dumitrița SPATARI, actualmente masterandă FUA) și a clădirii Circului din Chișinău (autori: Mihail RAȚĂ, Victor SPÂNU, Alexandru PINCOV, absolvenți, specialitatea „Arhitectura”).

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)