În următorii trei ani, Universitatea Tehnică a Moldovei va avea un cuvânt greu de spus în dezvoltarea noilor nanomateriale pentru aplicațiile biomedicale. 

În consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia) și firma EFPC Ltd (Israel), prin Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor (CNSTM), precum și în colaborare cu alte instituții din Republica Moldova, UTM va implementa un amplu proiect științific european – H2020-Twinning „Promoting smart specialization by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications (NanoMedTwin)”, câștigat în cadrul Programului „Orizont-2020” și finanțat din fonduri europene cu aproximativ 1 milion de euro. În calitate de lider de proiect este echipa condusă de către directorul CNSTM, acad. Ion TIGHINEANU.

„Câștigarea proiectelor finanțate în cadrul „Orizont-2020”, cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană, de către reprezentanții mediului academic din țara noastră, contribuie la formarea unei generații de cercetători de înaltă calificare, care se vor integra cu succes în spațiul european și mondial de cercetare”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Elena BELEI, la ceremonia de lansare a proiectului.

Câștigând, dar și asumându-și acest proiect de amploare ce vizează promovarea specializării inteligente prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii, membrii echipei de proiect – prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU, conf. univ., dr. Dumitru ȚIULEANU, conf. univ., dr. Ionel SANDULEAC, dr. Eduard MONAICO, dr. Tudor BRANIȘTE, alături de factori de decizie de la Chișinău și reprezentanți ai partenerilor din consorțiu, au declarat, la rândul lor, că au de îndeplinit o misiune de maximă importanță. Este vorba de consolidarea domeniului nanotehnologiilor la intersecție cu biomedicina prin diverse activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri de training pentru doctoranzi și masteranzi, precum și pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor prin programele comunitare. De asemenea, proiectul presupune elaborarea unui program strategic de cercetare axat pe nanomateriale pentru aplicații biomedicale, inclusiv aspectele legate de transferul de tehnologie; dezvoltarea abilităților de gestionare a activităților de inovare de la faza de descoperire de laborator până la transferul de tehnologie către instituțiile medicale, care se va realiza prin transferul de practici și politici de la instituțiile partenere la Centrul Național de Studiere și Testare a Materialelor. Este important și faptul că implementarea proiectului va dinamiza atât colaborarea cercetătorilor moldoveni cu echipe din țările-membre ale consorțiului, cât și pe intern, cu instituții care au tangențe cu domeniile nanotehnologiilor și biomedicinei, inclusiv Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Prezenți la ceremonia de lansare, experții internaționali au menționat că alocarea de către UE a unui milion de euro pentru dezvoltarea nanotehnologiilor în Republica Moldova se datorează integrării cu succes a științei autohtone în spațiul european de cercetare, vizibilității crescânde a cercetătorilor noștri în lume, diseminării rezultatelor prin cele mai prestigioase reviste și conferințe științifice internaționale.

Colaboratorii CNSTM activează în domeniul nano-bio-medicinii de mai mulți ani, înregistrând o serie de reușite de rezonanță. În premieră, au fost elaborate nanoparticule din nitrură de galiu cu cavități, biocompatibile, care penetrează în celulele vii și pot fi utilizate pentru stimularea sau inhibarea unor procese vitale, aceste nanoparticule fiind influenţate de la distanță grație proprietăților lor magnetice și piezoelectrice. Cercetătorii Centrului au demonstrat micro-motoare originale în baza rețelelor de nanotuburi din dioxid de titan cu capacități cargo. Au fost elaborate circuite electronice neuronale constituite din rețele memristive în baza nanomembranelor din nitrură de galiu capabile să efectueze mecanisme elementare de învățare a obișnuinței la un stimul, precum este adaptarea la un stimul electric. Un an în urmă în țara noastră a fost susținută cu brio prima teză de doctor în științe la intersecția nanotehnologiilor și biomedicinii de către Tudor BRANIȘTE, tânăr cercetător al UTM.

Este un prilej de mândrie și faptul că proiectul „NanoMedTwin” va fi coordonat de către un specialist de talie internațională – acad. Ion TIGHINEANU a fost ales, la începutul anului curent, membru de excelență al Societății Internaționale pentru Optică și Fotonică și a fost promovat în calitate de membru-senior al Societății Americane de Optică. Pentru succesele de rezonanță în cercetarea științifică, savantul a fost inclus în lista celor 10 ambasadori de imagine a Republicii Moldova, fiind un fidel promotor al științei atât la scară națională, cât și internațională.

(Visited 7 times, 1 visits today)