Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) a Consiliului municipal Chişinău au semnat astăzi, 26 noiembrie 2018, un contract de  colaborare, în scopul stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos.

Rodica GUȚU, director general DGETS, și Viorel BOSTAN, rectorul UTM, au convenit să dezvolte o amplă colaborare pe segmentul educațional, în special privind orientarea profesională a absolvenților de liceu în programele de studii din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, acordarea de asistență științifico-consultativă în baza practicilor pozitive de  colaborare existente atât la treapta liceală, cât și cea universitară, precum și pentru stimularea învățării și dezvoltării performanțelor elevilor în domeniul ingineresc.

Părțile au convenit să coopereze activ în vederea dezvoltării  și implementării unor proiecte de integrare științifică, socială, culturală și profesională; organizarea diverselor manifestări didactico-științifice; planificarea unor cursuri de formare/perfecționare pentru angajații DGETS în domeniul IT; organizarea unor vizite reciproce de informare, cooperare, dezvoltare.

Un obiectiv aparte al contractului îl constituie orientarea profesională a elevilor, pornind de la perspectivele absolvirii unei facultăți în domeniile de profil ale UTM. Elevii vor beneficia de informații detaliate privind oferta educațională a UTM, regulamentul de admitere și  desfășurarea procesului de studii și cercetare științifică. Totodată, părțile vor colabora intens și cu administrațiile liceelor întru fixarea unui program de vizite la facultăţile și centrele de excelență ale UTM. Grupurile de elevi, însoţite de către un profesor/diriginte, vor avea posibilitatea să asiste la lucrări aplicative (master-class-uri), lucrări de în laborator etc. Conform tradiției deja stabilite, UTM va organiza cursuri gratuite pentru pregătirea către examenele de BAC la matematică, informatică, dar și  la desenul artistic – pentru susținerea probei de aptitudini la concursul de admitere.  De asemenea, elevii vor fi invitați să participe la diverse evenimente menite să le ofere informații exhaustive privind oportunităților studiilor universitare în diverse domenii ale ingineriei – „Zilele Ușilor Deschise”, „Student pentru o zi”, diverse expoziții, târguri etc.

Toate aceste acțiuni au menirea de a contribui la conștientizarea necesității formării și dezvoltării unui potențial de cadre competente (în domeniul ingineresc), apte să asigure concurența pe piața muncii din republică.

(Visited 11 times, 1 visits today)