A văzut lumina tiparului primul număr al unei noi reviste științifice a UTM – „JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES”, îngrijită de redactorul-șef dr. hab., prof. Rodica STURZA.

Solicitat să comenteze acest semnificativ eveniment științific și cultural, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat, UTM, a menționat:

– Apariția noii reviste se datorează reformei efectuate în politica editorială a Universității. Până în prezent UTM a editat revista trimestrială tehnico-ştiinţifică „Meridian Ingineresc”.

Noua publicație științifică, care va avea o periodicitate trimestrială, își datorează apariția deciziei Senatului UTM de a edita o revistă în care cercetătorii să-și publice rezultatele științifice efectuate în cadrul subdiviziunilor cu profil neingineresc: Facultății Inginerie Economică și Business, bibliotecii tehnico-științifice; departamentelor ce asigură procesul didactic în ştiinţe socio-umane; drept; limbi străine; educaţie fizică și sport; alte subdiviziuni cu profil socio-umanistic.

Rectoratul UTM felicită redactorul-șef dr. hab., prof. Rodica STURZA și primii colaboratori cu prilejul apariției acestei reviste demult așteptate și își exprimă ferma încredere că paginile publicații vor insera rezultate inedite obținute în cercetarea fenomenelor socio-umane, contribuind semnificativ la diseminarea informației de profil, formarea intelectuală a studenților, doctoranzilor și tuturor cititorilor. Iar editarea în limba engleză va spori vizibilitatea UTM pe arena comunității științifice internaționale.

Într-un ceas bun, realizări științifice notorii și cititori fideli!

 

(Visited 32 times, 1 visits today)