Pentru studenții Facultăți Urbanism și Arhitectură, care urmează programul de studii „Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri”, în cadrul Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului, anul universitar a început cu o mare bucurie.

Titularii cursurilor „Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile”; „Procese şi instalaţii de ardere a combustibililor organici”; „Transportul gazelor naturale combustibile” – conf.univ., doctor în științe tehnice Valentin TONU și „Alimentări cu gaze”; „Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile” – conf. univ., doctor în științe tehnice Constantin ȚULEANU, au pregătit și au editat manualul „Procese, aparate și instalații de ardere a combustibililor organici”.

După cum menționează în prefață prof. univ., dr. Adrian RETEZAN, în manual într-un limbaj științific adecvat, sunt descrise procesele de ardere a gazelor combustibile în statica și dinamica transferului de masă și căldură, de aprindere și propagare a flăcării în regim laminar și turbulent, sunt prezentate diverse tipuri de arzătoare și instalații moderne de ardere, metode de dimensionare ale acestora, însoțite de calculele inginerești necesare pentru stabilirea parametrilor optimali de exploatare.

Lucrarea conține informații de ultimă oră despre arderea omogenă a combustibililor organici și va fi de un real folos studenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar și tuturor inginerilor antrenați în proiectarea, construcția, modernizarea și exploatarea instalațiilor de ardere.

(Visited 25 times, 1 visits today)