Într-o şedinţa extinsă, Consiliul Coordonator de Formare Continuă al UTM a făcut bilanțul anual al Centrului universitar de Formare Continuă (CFC).

Participanții la ședință au audiat comunicarea conf. univ., dr.  Valentin AMARIEI, directorul CFC, „Extinderea parteneriatului de formare continuă ale departamentelor, facultăţilor cu mediul de afaceri”. Raportorul a caracterizat succint structura instituţională a CFC cu centrele specializate de formare continuă la FUA, FIMIT, FTA, FCIM, cursurile de formare continuă organizate le facultăţile UTM, mecanismele de stimulare a participării cadrelor didactice şi personalului non didactic, departamentelor şi facultăţilor în activităţile de formare continuă, modalităţile de studiere a necesităţilor mediului de afaceri, de elaborare a programelor de formare continuă, modalităţile de organizare a  procesului didactic, făcând o serie de propuneri de eficientizare a domeniului și valorificare a rezervelor existente. Grație activităților derulate, prin 59 programe de formare continuă profesională au fost instruiți 2295 specialişti, care au audiat 244.997 om/ore.

Conform agendei de lucru, conf. univ., dr. în pedagogie Maria VASILIEV a informat că în cadrul Departamentului Formare Continuă a cadrelor didactice în 2018, conform modulelor de studii aprobate, au fost instruiți 628 profesori din diferite instituţii de învăţământ profesional tehnic.

Pe marginea subiectului și-au expus opiniile conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC, conf. univ., dr. Tatiana CAPCANARI,  conf. univ., dr. Liliana POPESCU, conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, conf. univ., dr. Nicolae ŢURCANU, conf. univ., dr. Grigore VASCAN.

Consiliul a luat act de activitatea desfășurată de CFC în 2018 și a adoptat planul activităţilor de formare continuă pentru anul 2019.

(Visited 8 times, 1 visits today)