Secţia Ştiinţe exacte şi inginereşti (SȘEI) a Academiei de Științe a Moldovei a audiat public zece rapoarte științifice privind rezultatele finale ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectelor bilaterale moldo-române în perioada august 2016 – august 2018. Savanții UTM au fost prezenți cu patru rapoarte.

Directorul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor al UTM, prof. univ., dr. hab. Ion TIGHINEANU, a informat audiența despre reușita temei cercetate „Sinapse artificiale bazate pe membrane ultrafine din GaN”; vicedirector Centrului Național de Tehnologii Spațiale conf.univ., dr. Nicolae SECRIERU, a prezentat raportul „Dezvoltarea rețelei de stații terestre de comunicare cu sateliți cu platforma de cooperare cu partenerii europeni în tehnologii spațiale”; coordonatorul proiectului, prof.univ. dr. hab. Rodica STURZA a raportat rezultatele științifice obținute la tema „Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenți bioactivi extrași din surse naturale regenerabile; șeful Departamentului Inginerie Electrică, conf. univ., dr. Ilie NUCA, a expus rezultatele cercetărilor obținute în proiectul„ Sisteme performante a vehiculelor hibride și electrice cu o mașină sincronă axială cu două rotoare, un stator și un singur invertor – HELSAX”.

Menționând caracterul fundamental și aplicativ-inovativ al investigațiilor științifice, acad. Aurelian GULEA, acad. Anatolie SIDORENCO, dr. hab. Veaceslav URSACHI, coordonatorul SȘEI, experţii externi ai proiectelor și participanții la ședință au elogiat cu cele mai înalte calificative munca savanților utemiști, îndemnându-i să continue cercetările inițiate în proiecte multilaterale prin Programul „Orizont – 2020”.

La adunarea secției au participat prof.univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat UTM, și conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN, șef Direcţie Investigaţii Ştiinţifice, cercetători din cadrul UTM.

(Visited 16 times, 1 visits today)