Demararea celei de-a VIII-a ediții a Festivalului internațional al școlilor de arhitectură, inginerie civilă și design din Eurasia a avut un triplu prilej de bucurie pentru studenții FUA. Pe lângă faptul că au socializat și concurat cu semeni ai lor din peste 25 de țări, ei au marcat într-un cadru extins aniversarea de 46 de ani a Facultății și au fost mândri să găzduiască acest grandios eveniment într-o sală de expoziții proaspăt renovată, inaugurată cu acest prilej.

Ceea ce se întâmplă în ultimii ani la Universitatea Tehnică a Moldovei, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, este de-a dreptul extraordinar, inclusiv găzduirea acestui minunat Festival, prin care studenții noștri au posibilitatea să se conecteze la rețele de tineri creativi din întreaga lume, a declarat în mesajul său de salut, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica BABUC.

Mulțumind oaspeților pentru onoarea acordată de a vizita UTM, în special studenților – pentru efortul creativ și dorința de a-și etala lucrările la festival, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN i-a încurajat pe participanți să se manifeste plenar pe această  platformă internațională de comunicare și interacțiune, practicând activ schimbul de idei și experiențe moderne și inovative.

Rând pe rând, lideri ai școlilor din diferite țări au urcat pe scena festivalului, exprimându-și admirația și susținerea față de acest eveniment ajuns la a VIII-a ediție. Urându-le succes participanților și mulțumind gazdelor pentru buna organizare, ei au depănat amintiri de la edițiile anterioare, au făcut schimb de suvenire, după care au transmis ștafeta juriului constituit din specialiști notorii în domeniu, care vor examina și se vor pronunța asupra lucrărilor expuse.

În cadrul Festivalului, studenți din peste 25 de țări participă cu lucrări de cercetare științifică, produse software, inovații și tehnologii moderne, teze/proiecte de licență și master, în care încearcă să exprime idei inovatoare, soluţii funcţionale tehnice și soluţii arhitecturale unice ce se încadrează în secțiunile anunțate de către organizatorii festivalului: arhitectură, design, inginerie civilă, producerea materialelor și articolelor de construcție, tehnologia prelucrării lemnului. Evenimentul constituie și o importantă platformă de dialog pentru schimbul de dezvoltare continuă a ideilor și experiențelor în domeniu, expunerea proiectele de cercetare și încheierea acordurilor de cooperare.

Iniţiat în 2009 de Amerlan KUSSAINOV, președinte al Academiei de Arhitectură şi Inginerie din Kazahstan, în anul curent Festivalul internațional al școlilor de arhitectură, inginerie civilă și design din Eurasia este organizat cu scopul de a consolida rolul universităților în orientarea profesională a studenților, formarea specialiștilor în cererea de pe piața muncii și promovarea absolvenților – viitorii experți în domeniul arhitecturii, construcțiilor și design-ului.

(Visited 31 times, 1 visits today)