De ziua FUA – Facultatea Urbanism și Arhitectură, care aniversează astăzi 46 de ani, UTM a primit vizita a 11 rectori/președinți ai diverselor Școli de Arhitectură și a specialiștilor în domeniu din peste 25 de țări, care participă la Festivalul Internațional al Școlilor de Arhitectură, Inginerie Civilă și Design și la Conferința tehnico-științifică „Problemele actuale ale urbanismului și amenajării teritoriului”.

Festivalul Școlilor de Arhitectură, Inginerie Civilă și Design din EURASIA a fost inițiat în 2009 de președintele KazGASA, prof. Kusainov Amirlan Aidarbekovici, și secretarul general TURKSOY, prof. Kaseinov Dyusen Kurabayevich, scopul principal fiind extinderea relațiilor internaționale, promovarea talentelor, crearea platformei pentru schimb de idei și experiențe moderne. Pe parcurs, festivalul s-a dovedit a fi o bază ideală pentru prezentarea celor mai bune lucrări finale ale studenților/masteranzilor și o platformă de dialog și schimb de idei și experiențe în domeniu, au fost expuse proiecte de cercetare și încheiate acorduri de cooperare.

Prima ediție a Festivalului a avut loc pe  2 – 7 noiembrie, 2009, cu participarea a 18 universități din Eurasia, la Universitatea Maltepe (Istanbul, Turcia). Cea de-a doua ediție (2-5 noiembrie 2010) a întrunit la Academia de Arhitectură și Construcții (Almaty, Kazahstan) reprezentanți ai 36 de universități din 8 țări din Eurasia. În 2013 (30 noiembrie – 2 decembrie) Festivalul a revenit în Turcia, fiind găzduit de Universitatea Tehnică Yildyz (Istanbul) și întrunind  delegați ai 38 de universități din Eurasia din 12 țări. În 2014, 4-7 septembrie, evenimentul s-a desfășurat în preajma lacului Issyk-Kul (Kârgâzstan), cu participarea reprezentanților a 33 de universități din Eurasia din 8 țări. În 2015, 8-10 decembrie, Fundația Del Bianco Romualdo (Florența, Italia) a găzduit al V-lea Festival, la care au participat reprezentanți ai 37 de universități din 15 țări din Eurasia. În 2016, 7-10 septembrie, Festivalul s-a desfășurat la Universitatea Orientul Mijlociu a Ciprului de Nord (Lefkosha, Cipru de Nord), fiind dedicat celei de-a 25-a aniversări a independenței Republicii Kazahstan. În 2017, 25-26 octombrie 2017, al VII-lea Festival Internațional al școlilor de arhitectură și design din Eurasia a devenit un eveniment semnificativ pentru KazGASA, Institutul de Inginerie și arhitectură a  Universității Tehnice de Stat din Samara (ASI SamGTU, Samara, Rusia), întrunind reprezentanți ai 17 țări.

Festivalul Internațional al școlilor de arhitectură și design din Eurasia este organizat cu scopul de a consolida rolul universităților în orientarea profesională a studenților, formarea specialiștilor în conformitate cu cererea de pe piața muncii și promovarea absolvenților cu idei și viziuni promițătoare – viitorii experți în domeniul arhitecturii, construcțiilor și design., la care vor participa peste 25 țări din Europa și Asia. Vor fi prezentate și puse în discuții lucrări de cercetare științifică, produse software, inovații și tehnologii moderne, concursul tezelor/proiectelor de licență și master a școlilor de arhitectură și construcții.

Facultatea Urbanism și Arhitectură din cadrul UTM este unica entitate din Republica Moldova care pregătește specialiști pentru unele dintre cele mai necesare și importante domenii ale economiei naționale (arhitectură; planificare urbană; căi ferate, drumuri, poduri; ingineria apelor și canalizări; alimentări cu căldură, gaze și ventilări; ingineria producerii materialelor de construcții, design interior).

(Visited 2 times, 1 visits today)