Primul cluster industrial creat în țara noastră – ,,Automotive Cluster Moldova” (ACM) s-a întrunit în zilele de 15 și 16 noiembrie. Evenimentul a fost organizat de APIP și ZELB, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Camera de Comerț și Industrie a RM, Consulatul General al Republicii Moldova în Frankfurt pe Main, Germania, Consiliul Județean Cluj, și cu suportul USAID.

Prima zi a întrunirii a fost marcată de conferința științifico-practică „Automotive Cluster Days 2018 – Creștere prin clusterizare”, convocată la Palatul Republicii, la care au participat angajați ai ministerelor și autorităților publice, parteneri de dezvoltare externi și din RM, reprezentanți ai corpului diplomatic și oaspeți de peste hotare, angajați ai celor 52 de întreprinderi industriale din țară antrenate în industria automotive și mass-media.

Participanții au fost salutați de Pavel FILIP, Prim-Ministru al Republicii Moldova, dr. Marin CIOBANU, președinte al Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP),  ES Angela GANNINGER, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei în RM.

În cadrul a 6 sesiuni, conferința a examinat subiectele „Climatul investițional în industria auto din RM”, „Lanțul de aprovizionare în industria auto și certificările solicitate de producătorii auto internaționali”, „Cerințe tehnologice  față de furnizori”, „Din experiența de conlucrare a corporațiilor transnaționale cu ÎMM – furnizorii locali de componente automotive”, „Oportunități de atragere a investițiilor străine pentru furnizorii locali” și „Piața forței de muncă: măsuri și politici întreprinse de guvern în vederea asigurării industriei automotive cu forță de muncă calificată”, au fost făcute propuneri de dezvoltarea a industriei de automobile.

În cadrul platformei de discuții privind forța de muncă, prof.univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, s-a referit la acțiunile întreprinse de UTM și în vederea pregătirii inginerilor în conformitate cu cerințele pieței muncii și, în special, a companiilor din industria automotive: au fost revizuite programele de studii; au fost încheiate de acorduri de colaborare cu o serie de agenți economici din domeniu la solicitarea acestora; studenții noștri își fac practica în aceste unități industriale, elaborează lucrări de curs și teze de licență; au fost deschise birouri  de proiectare și organizate cursuri extracurriculare de instruire în domeniu ș.a. UTM este deschisă să contribuie și în continuare plenar la dezvoltarea ramurii.

Directorul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor al UTM, prof. univ., dr. hab. Ion TIGHINEANU, prim-vice președinte al AȘM, a informat auditoriul despre realizările obținute în domeniul cercetării nanotehnologiilor la UTM și a făcut oferte de colaborare cu mediul de afaceri în vederea implementării unora din ele.

Iar coordonatorul Proiectului de competitivitate USAID Moldova „Inovare, cercetare & Dezvoltare” Sergiu RABII, în alocuțiunea sa  „Lidere de echipă în industria TIC, inginerie și servicii creative” a menționat activitatea de anvergură a Universității Tehnice a Moldovei la acest capitol, informând publicul despre proiectele de succes derulate în ultimii ani la această prestigioasă instituție de învățământ superior: Centrul de excelență în domeniul TIC – TEKWILL, Platforma inovațională „Fablab” și Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPHouse”, care în scurt timp s-au afirmat ca adevărate platforme inovaționale în pregătirea cadrelor, reciclarea lor și implementarea soluțiilor propuse de cercetători.

A doua zi, participanții la conferință vor vizita „Fabrica I Gebauer & Griller”, Compania „Draexlmaier” și „Sumitomo Electric Bordnetze GmbH” din Zona Economică Liberă ,,Bălți” (ZELB).

Zona Economică Liberă ,,Bălți” a fost fondată în a.2010 și administrează 18 subzone, amplasate în 10 localități din toate cele 3 regiuni de dezvoltare efective ale țării; în care își desfășoară activitatea 65 de rezidenți. Volumul investițiilor atrase până în prezent constituie 160 milioane dolari SUA, care au contribuit la crearea a peste 6000 locuri de muncă. Automotive Cluster Days a fost conceput ca o platformă propice pentru stabilirea conexiunilor reciproc avantajoase dintre companiile multinaționale producătoare de componente auto și potențialii furnizori locali din industria autohtonă.

(Visited 12 times, 1 visits today)