- UTM - https://utm.md -

RÂŞCOVOI Alexandru – examinarea tezei de doctor în tehnică

doctorat4

Mercuri, 21 noiembrie 2018, ora 15.00, în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil 135. Mecanică; 211. Ingineria construcţiilor din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 129, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui RÂȘCOVOI Alexandru cu tema: STUDIUL DINAMICII DE CONSOLIDARE A PĂMÂNTURILOR SENSIBILE LA UMEZIRE PRIN EXECUTAREA COLOANELOR VERTICALE DE PĂMÂNT VIBROPRESATE DE FUNDAŢII, la specialitatea 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii.

Conducător ştiinţific: Polcanov Vladimir, dr., conf. univ.

Secretar științific: Guțul Vera, dr., conf. univ. (tel: +373 69 962 502)

 Ordinea de zi:

  1. Examinarea tezei de doctor în tehnică a dlui RÂȘCOVOI Alexandrucu tema: Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate de fundaţii, la specialitatea 02-Materiale de construcții, elemente și edificii, conducător științific Polcanov Vladimir, dr., conf. univ.
  2. Elaborarea propunerilor privind componența Consiliului Științific Specializat de susținere a tezei de doctor în tehnică.
  3. Elaborarea propunerilor privind referenții oficiali.
(Visited 90 times, 1 visits today)