Cu ocazia consemnării Zilei internaționale a ştiinţei, Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova (CGFSEŞ) a decorat un grup de activiști sindicali din ramură.

Pentru activitate ireproșabilă în calitate de preşedinţi ai birourilor sindicale, respectiv, de la FIEB, FCGC și FCIM, rezultate foarte bune la studiile de doctorat și în activitatea didactico-științifică, în semn de înaltă prețuire și profundă recunoștință, le-au fost înmânate Diplome de onoare ale CGFSEŞ și premii bănești: dr., conf. univ. Ala OBERŞT a susținut teza de doctor în 2018;  dr.,conf. univ. Viorica URSU (a susţinut teza în 2017) și lect. sup. Daniela ISTRATI, coordonatorul Filierei Francofone „Tehnologia Informației”, care în prezent efectuează cercetări științifice în cadrul studiilor de doctorat.

Sincere felicitări, dragi colegi, sănătate și noi realizări, pe potriva așteptărilor!

dr., conf. univ. Ion POCAZNOI,

președinte al Comitetului Sindical colaboratori, UTM

(Visited 22 times, 1 visits today)